Jammerbugt kommune søger: Skolekonsulent til Skole- og Dagtilbud

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Brænder du for børne- og folkeskoleområdet, og vil du være med til at stå i spidsen for at skabe sammenhæng og udvikling for børn og unge fra 0 til 18 år i Jammerbugt Kommune, så alle bliver så dygtige, som de kan? Så er det måske dig, vi søger.

I Skole og Dagtilbud lægger vi vægt på at understøtte skolerne, når der skal udvikles og implementeres nye tiltag indenfor hele børne- og ungeområdet. Vores nye kollega skal både kunne understøtte udviklingsinitiativer og den daglige drift på skoleområdet, så børn og unge i Jammerbugt Kommune får de bedste betingelser for deres liv her og nu og for deres voksenliv.

-- annonce ---

Du vil samme med afdelingens øvrige konsulenter fungere som en nøgleperson i understøttelsen af Skole- og Dagtilbudschefen samt skoleledelserne på både det strategiske, lovgivningsmæssige og driftsmæssige plan.

Indholdet i stillingen

 • Vejledning og sparring omkring lovgivning, vilkår og rammer på skoleområdet og evner at omsætte dette kendskab til den kommunale praksis
 • Du vil deltage på og bidrage til skoleledermøder
 • Skriftlig udvalgsbetjening (sagsfremstillinger med mere)
 • Tovholder på analyse-, evaluerings- og planlægningsopgaver
 • Tovholder på udarbejdelse af tildelingsmodeller på skole- og SFO-området
 • Sagsbehandling og ad hoc-opgaver (f.eks. behandling af forældrehenvendelser, henvendelser fra politikere med mere)

Kompetenceudvikling på skolerne i Jammerbugt Kommune sker enten gennem decentrale initiativer eller fælles udviklingsforløb på tværs af skoler. I begge tilfælde varetages undervisning og opkvalificering af de nære professionelle af eksterne samarbejdspartnere. Du vil derfor ikke få til opgave at forestå kompetenceudvikling eller på anden vis drive udvikling af det pædagogiske personale igennem undervisning, sparring eller vejledning i praksis.

Som skolekonsulent vil du få en bred kontaktflade både internt og eksternt samt mulighed for at præge dagsordenen for den fremtidige udvikling af skole- og dagtilbudsområdet igennem din kernefaglighed. Dine opgaver vil til dels blive tilrettelagt afhængigt af dine kompetencer og interesser.

Kompetenceprofil
Vi søger en person, der har et praktisk og teoretisk indblik i skoleudvikling – og er meget gerne læreruddannet. Du kan begå dig i politisk styrede organisationer.
Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har et godt kendskab til skoleområdet – gerne fra praksis
 • har administrativ flair og politisk forståelse
 • er en god formidler – både mundtligt og skriftligt
 • er stærk analytisk og kan anvende dette i en praktisk og politisk kontekst
 • kan samarbejde konstruktivt med forskellige faggrupper – både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • kan bidrage til at omsætte politiske mål til konkrete resultater på børne- og ungeområdet
 • kan bevare overblikket og fastholde mål i pressede situationer
 • har humor – og evner at udfordre og støtte kolleger og samarbejdspartnere.

Hvem er vi?
Skole- og dagtilbudsafdelingen er en del af Børne- og Familieforvaltningen. Du bliver en del af forvaltningens konsulentteam, der til dagligt servicerer Familie- og Forebyggelse samt Skole og Dagtilbud. Begge afdelinger arbejder med forskellige opgaver indenfor pædagogisk udvikling, analyse, evaluering og kommunikation. Fælles for os alle er opgaven med at understøtte det politiske fagudvalg og det tværgående samarbejde på tværs af Jammerbugt Kommune.

Dagsordenen i Børne- og Familieforvaltningen skifter hurtigt og opgaverne kan skifte fra dag til dag, så vi lægger vægt på, at alle hjælper hinanden i hverdagen, og at vi i fællesskab får tingene til at lykkes.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er normeret til 37 timer og er ledig til besættelse den 1. marts 2022 eller snarest muligt. Vi tilbyder en attraktiv løn i forhold til uddannelse, kvalifikationer og kompetencer – og i henhold til gældende overenskomst og principperne i lokal løn.

Arbejdsstedet er administrationsbygningen i Fjerritslev, Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev, men du skal forvente møder ude af huset.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere informationer om stillingen ved at kontakte Skole- og Dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen på telefon 41 91 24 21.

Ansøgningsfrist
Ansøgning inklusiv relevante bilag skal være os i hænde senest 17. januar 2022 kl. 12.00, og vi forventer at holde 1. ansættelsessamtale den 19. januar 2022 og 2. ansættelsessamtale den 27. januar 2022.