Jammerbugt Kommune søger: Sa­m­ar­bejds­o­ri­en­te­re­de af­de­lings­le­de­re til Aabybro Skole

Aabybro Skole
Aabybro Skole Foto: Jammerbugtposten.dk


JOBANNONCE: Vil du være med til at lede vores fantastiske skole, så børnene får de bedste oplevelser, når de er hos os? Vil du være med til at lede en af vores matrikler, så medarbejderne oplever en både faglig stærk og involverende leder? Så har vi to spændende stillinger som afdelingsledere hos os.

Jammerbugt Kommune har høje ambitioner for de kommunale folkeskoler. Det har vi på Aabybro Skole taget til os. Vi arbejder hver dag for at blive bedre, dygtigere og en endnu bedre udgave af os selv i morgen. Hos os er grundtanken, at børnenes personlige, sociale og faglige udvikling er omdrejningspunktet for at drive en god skole og SFO. Medarbejdernes faglighed skal være høj, så vi igennem deres arbejde med børnene lykkes bedst muligt. Det er derfor kendetegnende for skolen, at såvel børn som medarbejdere kontinuerligt arbejder med at udvikle sig.

-- annonce ---


Aktuelt iværksætter vi fra kommende skoleår en omstrukturering af vores ledelsesmæssige organisering. Indtil nu har vi haft en leder på hver afdeling, men har fremover et ønske om at organisere os på en ny måde, nemlig ved at lave et ledelsesteam omkring hver af de to matrikler. Det ene team organiserer sig omkring eleverne fra 0.-5. klasse, SFO samt specialområdets indskoling og mellemtrin. Det andet team organiserer sig omkring eleverne fra 6.-10. klasse og specialområdets udskoling. Vi søger en afdelingsleder i begge teams, således du afhængig af dine erfaringer, kompetencer og præferencer, kan søge den matrikel, som passer dig bedst. Uanset matrikel er det meget centralt, at du er en holdspiller, da vores nye samarbejdsform fordrer et højt niveau af samarbejde.

Dine erfaringer og kompetencer
Vi er på udkig efter dygtige og samarbejdsorienterede ledere, der har fingeren på den pædagogiske og faglige puls. Du skal derfor kunne sætte, lede og følge op på en dynamisk dagsorden og samtidig være åben og oprigtig interesseret i medarbejdernes input samt børnenes trivsel og udvikling. Det er afgørende, at du sammen med dine kolleger i ledelsesteamet får skabt et konstruktivt og åbent samarbejde om skolens opgaver.

En væsentlig del af stillingen er ledelse af medarbejdere, både i almen- og specialregi. Du skal derfor have mod på – og gerne erfaring med ledelsesopgaven. I dit daglige virke skal du have lyst til at ”være tæt på kerneopgaven”, så du ofte er at finde på gulvet i dialog og sparring med medarbejderne. Du skal være en leder, der lytter, men også en leder, der med afsæt i fælles drøftelser kan sætte en klar pædagogisk, faglig og didaktisk retning. Endelig forventer vi af dig, at du er struktureret og velorganiseret, så du kan tage et medansvar for planlægning af skoleåret, holde tråd i samarbejde med forældre, faglige indsatser osv.

Samarbejdet med forældrene vægtes højt på Aabybro Skole. Evnen til at indgå i et professionelt samarbejde med dem om deres børns trivsel og udvikling er vigtig. Vi ligger i et område, hvor forældrene har høje forventninger til skole og SFO, så det er væsentligt, at du dygtigt og ordentligt kan kommunikere med en bred forældreskare.

Vi forestiller os desuden, at du

 • Har en uddannelse som lærer
 • Har en lederuddannelse eller en anden relevant videreuddannelse på diplom- eller masterniveau
 • Har relevant ledererfaring
 • Er interesseret i og har kompetencer inden for et fagligt område, fx dansk/læsning, matematik, engelsk, it og digitalisering eller lignende
 • Har stærke relationskompetencer, som omsættes i et konstruktivt samarbejde med bl.a. PPR, forældre og øvrige interessenter
 • Evner koordinering og har et stort overblik
 • Er en dygtig og loyal ambassadør for den skole, som vi alle er stolte af.

Vi tilbyder
En spændende og udviklende lederstillinger på en nyere skole med moderne faciliteter og attraktive fysiske rammer. Skolen har 1000 motiverede elever og 125 dygtige kolleger, hvor du vil spille en central rolle for en lang række af dem.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du

 • Bliver en del af et aktivt lederteam, der samarbejder om skolens hverdag og udvikling
 • Får gode muligheder for faglig og personlig udvikling og plads til at føre gode ideer ud i livet
 • Bliver en del af et arbejdsfællesskab med højt til loftet, godt humør og en udviklingsorienteret kultur
 • Har en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Majbritt Krogsgaard på mobil 20 44 11 84, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere om os på www.aabybroskole.dk

Løn- og ansættelsesforhold i henhold gældende overenskomst og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og efter principperne for lokal løndannelse.

Første samtale er planlagt til den 13. september 2022, og anden samtale afholdes den 22. september 2022. Der stilles en opgave for de kandidater, der går videre til 2. samtale.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Stillingen ønskes besat 01. november 2022 eller snarest muligt herefter.

Arbejdsstedet er Aabybro Skole Kattedamsvej 26 eller Aabybro Skole, Aaby Søndre Gade 35 i Aabybro.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 9. september 2022, kl. 12.00.

Antal ledige stillinger:
2