Jammerbugt Kommune søger: Rådgiver til Ungeenheden – Visitationen

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Har du lyst til at arbejde med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet? Har du energi og gejst? Går du til opgaverne med engagement, og trives du i en afvekslede hverdag i et uhøjtideligt arbejdsmiljø? Så er du måske vores nye kollega.

Hovedopgaven i Ungeenheden er at understøtte unge 15-29-årige i at påbegynde og gennemføre uddannelse eller komme i job, og med en helhedsorienteret tilgang skal du arbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere for at nå dette mål. Vi har fokus på det langsigtede perspektiv og har, udover gennemførelse af uddannelse, stort fokus på ordinære løntimer til hele målgruppen. Vi har til huse i Aabybro sammen med VUC, hvor vi udover rådgivere har UU-vejledere, virksomhedskonsulenter, gennemførselsindsats og en psykolog ansat.

-- annonce ---


Vi søger en ny kollega til vores rådgiverteam, der arbejder med unge på uddannelseshjælp. Du vil komme til at arbejde i Visitationen, som er indgangen til Ungeenheden for de unge, der søger om uddannelseshjælp. Det er vigtigt, at du kan arbejde struktureret og holde mange bolde i luften på én gang. Opgaverne i Visitationen er blandt andet afholdelse af visitationssamtale og første samtale samt løbende opfølgning og sagsbehandling de første tre måneder, indhente sagsakter, henvise til relevant indsats, eventuelt henvise til screening, FVU-test, samtale med UU vejleder eller andet hvis relevant. Hvis du har lyst til det, kan du også indgå i et internt forløb for unge.

I Jammerbugt Kommune er vi ikke bange for at tænke anderledes og gøre det på Jammerbugtsk. Det betyder, at tør gøre tingene anderledes, være risikovillige og nyskabende. For dig betyder det, at vi er åbne for, at du tænker kreativt i din opgaveløsning og tager initiativ til nye måder at tænke på. Vi tror på helhedsorienterede indsatser og på, at vi løser opgaverne bedst i fællesskab. I fællesskab betyder også, at vi løser opgaven bedst sammen med – og i øjenhøjde med – vores borgere. Det er derfor vigtigt for os, at du får borgerne til at opleve ejerskab for deres planer gennem medinddragelse i en struktureret og individuel indsats. Derfor skal vores nye kollega have lyst til det tætte samarbejde med borgerne og andre samarbejdsparter og samtidig have fokus på den konstante udvikling for at hjælpe dem i job eller uddannelse. Vi har mange samarbejdspartnere og samarbejder for eksempel med opholdssteder, socialøkonomiske virksomheder og de øvrige forvaltninger i kommunen. Det er derfor en fordel, hvis du har egen bil og kan transportere dig rundt i forbindelse med dit arbejde.

Vi forventer

 • At du er uddannet socialrådgiver, socialformidler el.lign. eller har erfaring i at arbejde med ovenstående område
 • At du har lyst til at arbejde efter vores strategi. Du kan læse mere om denne i bilag
 • At du har lyst til et tæt samarbejde med borgerne ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang
 • At du er robust, forandringsparat og positiv
 • At du kan lide at samarbejde på tværs og kan koordinere tværfaglige møder med fx socialafdeling, psykiatri, kriminalforsorgen, opholdssteder mv.
 • At du trives med administrativt arbejde og dokumentation på skrift

Vi tilbyder

 • Selvstyrende team, hvor fællesnævneren er, at vi har et godt arbejdsmiljø, og at det skal være sjovt at gå på arbejde
 • Høj grad af medindflydelse og medansvar. Du bliver en vigtig del af den videre udvikling og indsats på området
 • Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med masser af humor
 • Faglig sparring fra kollegaer og faglig koordinator
 • Sparring med jobcenterets psykologer, lægekonsulent, socialfaglig konsulent, misbrugsbehandlere mv.
 • Løbende feedbacksamtaler v/fagkoordinator med henblik på at understøtte kvaliteten af strategien ind i samtalerne med borgerne
 • Supervision efter behov

Hvis du er interesseret i ovenstående, skal du sende din ansøgning senest 18. maj 2021.

Vi forventer at afholde samtaler 27. maj 2021.

For yderligere information

eller spørgsmål vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Rasmus Bertel Kvist, mail rbk@jammerbugt.dk, mobil 41 91 21 28.