Jammerbugt kommune søger: Ple­je­cen­ter leder

Arkivbillede


JOBANNONCE: Alle borgere skal have mulighed for at leve det gode hverdagsliv i Jammerbugt Kommune.
Derfor søger vi en dygtig leder til Kaas Plejecenter, så alle ældre – også borgere med demens – kan leve et godt liv.

Kaas Plejecenter er kendt som et attraktivt og veldrevet specialtilbud målrettet ældre borgere med demens. Hverdagen på tilbuddet indeholder bl.a. mange sociale aktiviteter, og det er kendetegnende, at både centerleder, personalet, pårørende og lokalsamfundet er aktive i og omkring borgernes sociale liv.
Vi er af den overbevisning, at netop en god hverdag med meningsfulde aktiviteter, god individuel tilrettelagt pleje og omsorg giver de bedste forudsætninger for borgernes gode liv – nemlig deres eget.

-- annonce ---


Dine kompetencer
Vi er på udkig efter en dygtig leder, der kan sætte en stærk demensfaglig dagsorden og videreudbygge Kaas Plejecenter som områdets demensfaglige fyrtårn. Centerets medarbejdere er veluddannede og har bl.a. en demensuddannelse baseret på Tom Kitwoods værdigrundlag og omsorgsfilosofi i demensplejen. Vores omsorg målrettes dermed borgerens behov. Din opgave bliver fortsat at udbrede denne tilgang og kultur som en levende metode i hverdagen, ligesom du kommer til at stå i spidsen for implementeringen af en ny tværgående demenspolitik, beboerkonferencer med afsæt i livshistorier og ressourser samt andre udviklingstiltag inden for kommunens demenspleje.

Vi vægter løsning af kerneopgaven højt. Til at hjælpe os, har vi mange engagerede frivillige. Det er derfor en fordel, at du har erfaring fra samarbejdet med både pårørende og frivillige og har blik for kvaliteten i deres bidrag.
Endelig har du som leder naturligvis også det faglige og daglige ansvar for plejecenterets drift, herunder personalets vagtplaner, personalemøder og MUS. Plejecenteret har en faglig koordinator, der vil støtte dig med koordinering og den faglige opgaveløsning.

Vi forestiller os derudover, at den kommende leder af Kaas Plejecenter

 • Har en relevant sundhedsfaglig uddannelse og gerne ledelseserfaring fra en lignende stilling
 • Har lederidentitet – du kan lytte, justere, men også stå fast, når det er påkrævet
 • Har en lederuddannelse, eller er i gang med at tage en
 • Oplagt har viden, erfaring og/eller relevant efteruddannelse inden for demensområdet. Et område du løbende skal være indstillet på at dygtiggøre dig indenfor
 • Har stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med dine medarbejderne, din leder, øvrige kolleger, og dine mange andre samarbejdspartnere
 • Er interesseret i, at du selv og Kaas Plejecenter bidrager til den samlede udvikling i Sundheds- og Seniorområdet – bl.a. ved at indgå i tværfaglige opgaver og initiativer.

Vi tilbyder
En attraktiv lederstilling på et plejecenter med plads til 22 borgere og med ca. 25 dygtige medarbejdere med social- og sundhedsfaglige uddannelser. Centeret er uddannelsessted for SOSU-elever og har desuden tilknyttet en centersygeplejerske, en kostfaglig medarbejder og en musikterapeut.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du

 • Får tildelt budget og har det personale- og styringsmæssige ledelsesansvar i en sund butik med styr på økonomien og høj faglighed
 • Får et udviklende lederjob på et plejecenter med kompetente medarbejdere og en stærk faglig dagsorden
 • Får et ledelsesrum, der giver plads til både drift og udvikling
 • Deltager i en velfungerende ledergruppe sammen med ledere af plejecentre, sygepleje, hjemmepleje og områdeleder
 • Får en aktiv rolle i arbejdet på tværs i Sundhed, Senior, Myndighed og Hjemmepleje
 • Bliver en del af et arbejdsfællesskab, som er et levende bevis på, at løsning af kerneopgaven er dét, der giver trivsel.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte områdeleder Tanja Christensen på mobil 41 91 37 52, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her og kommunens ledelsesgrundlag her

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Samtaler er planlagt til den 20. juni 2022. Der stilles en opgave i forbindelse med samtalen.

Arbejdsstedet er Gammelgårdsvej 44 i Kaas.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 12. juni 2022.