Jammerbugt Kommune søger: Passioneret leder til Nørhalne skole

JOBANNONCE: Kan du lede den fremtidige udvikling af Nørhalne Skole og tilhørende vuggestue, børnehave og SFO, så børnene dannes og uddannes på bedste vis?

Nu får du muligheden for at videreføre en veldrevet skole og samtidig bringe dine egne visioner i spil. Vi har en attraktiv lederstilling i en by i hastig udvikling, og hvor samarbejdet med skolen vægtes højt.

-- annonce ---

Om skolen

Nørhalne skole og dens integrerede institutioner er et godt eksempel på, at Jammerbugt Kommunes ambitioner på skole- og dagtilbudsområdet bliver til virkelighed. Skolen tilbyder som noget særligt et sammenhængende tilbud fra børnene er 0 år til og med 6. klassetrin. Et tilbud, der er kendetegnet ved gode faciliteter, en nyrenoveret børnehave og vuggestue, et stigende børnetal samt en engageret og motiveret medarbejderstab. Du får kort sagt alt det bedste at bygge videre på.

Skolen er derudover særlig kendetegnet ved mange musikalske og kreative aktiviteter. Ligesom vi lykkes med vores inklusion, vores selvstyrende teams og rigtig meget andet. Men vi har ambitioner om at fokusere endnu mere på kerneopgaven. Der er potentiale i at have alle børn under samme tag, og vi ønsker i fællesskab med vores nye leder at videreudvikle et sammenhængende børneunivers af høj kvalitet.

Dine kompetencer

Du har visioner for den samlede institution og forstår de styrker og potentielle synergier, der er i at drive en mindre skole med vuggestue, børnehave og SFO. Det er derfor vigtigt, at du sammen med dine to afdelingsledere får styrket et professionelt og visionært lederteam om den samlede arbejdsplads’ hverdag og udvikling.

Du har en klar og retningsgivende ledelsesstil, samtidig med at du er oprigtigt interesseret i de input og synspunkter, du mødes med fra dine ledere, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.

Skolen har en vigtig plads i lokalsamfundet og samarbejdet hermed vægtes højt. Skolen har en størrelse, hvor du kommer til at lære alle både børn og voksne i og omkring huset at kende. Der er dog aldrig tvivl om, at du skal holde fokus på skolens kerneopgave – børnenes trivsel og læring.

Nørhalne by og skole vækster, og din fornemste opgave at drive et attraktivt tilbud til områdets børn, som både forældre og medarbejdere er stolte over.

Øvrige kvalifikationer

Vi forestiller os derudover, at den kommende leder af Nørhalne skole:

 • er uddannet lærer og oplagt har ledelseserfaring fra en anden skole  
 • har en lederuddannelse, eller er godt i gang med at tage en
 • vil noget med den samlede skole og dens udvikling – og det kan mærkes
 • er dygtig til at lede og kan samle dit lederteam og personale om jeres fælles skole
 • er god til at kommunikere – du kan lytte, reflektere og indgå i dialog 
 • har stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt samspil med dine medarbejderne, din lederkolleger og andre samarbejdspartnere
 • har et sikkert overblik over skolens økonomi og drift
 • har personlig integritet og gennemslagskraft. Du kan stå fast – også når vigtige beslutninger skal træffes.

Vi tilbyder

En attraktiv lederstilling på en skole, der udgør et trygt og udviklende miljø for lokalområdets børn fra de starter i vuggestue til de afslutter mellemtrinnet.

Skolen har 170 motiverede elever, 80 børn i SFO, 100 børnehavebørn, 12 vuggestuebørn samt i alt 45 dygtige kolleger. Skolen ligger i et aktivt lokalsamfund blot 15 minutters kørsel fra blandt andet Aalborg.

I dagligdagen udgør du sammen med afdelingslederne skolens lederteam. Skole- og dagtilbudschefen er din nærmeste overordnede.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du

 • får det overordnede pædagogiske, økonomiske, personale- og styringsmæssige ledelsesansvar for Nørhalne skole og tilhørende institutioner samt den daglige ledelse af skolen og dens medarbejdere
 • får et udviklende lederjob på en attraktiv skole med kompetente medarbejdere og faglige ambitioner  
 • får en unik mulighed for at styrke skolens samlede tilbud
 • deltager i faglige netværk sammen med andre skoleledere, ligesom du får tilknyttet en mentor
 • har en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig
 • tilbydes attraktive lønvilkår.  

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte konstitueret skole- og dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen på mobil 22632521, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her, om ’Liv i by og skole’ her, om kommunens ledelsesgrundlag her, vores kvalitetsnotat og skolepolitik her samt se Nørhalne skoles hjemmeside her

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesforløb

Første samtale er planlagt til den 13. april 2021, og anden samtale afholdes den 28. april 2021.

Der stilles en opgave, og der indgår test for kandidater, der går videre til 2. samtale.
Tilbagemelding på test foregår den 26. april i Aabybro.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Nørhalne skole, Bygaden 24, Nørhalne.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 5. april 2021.