Jammerbugt kommune søger: Pædagogisk assistent eller medhjælper til særlig opgave specialklasse

Aabybro Skole. Foto: Jammerbugtposten.

JOBANNONCE: Pædagogisk assistent eller medhjælper til særlig opgave i specialklasse i indskolingen på Aabybro Skole

Aabybro Skole søger en pædagogisk assistent eller medhjælper på 37 timer pr. uge til snarlig ansættelse. Stillingen ophører 18. december 2020.

-- annonce ---


Aabybro skole har 8 specialklasser indenfor AKT-området, der tilsammen dækker 0-10. klasse.
I indskolingen er børnene delt i to klasser, hvoraf den ene primært består af børnehaveklassebørn. Personalesammensætningen i klasserne består af såvel lærere som pædagoger.

Vi søger en kollega, der kan hjælpe os med praktiske opgaver og træning med børnehaveklassebørnene, så de får den bedst mulige start på skolelivet. Der vil især være brug for hjælp til at afhjælpe eleverne med personlig hygiejne i forbindelse med toiletbesøg samt at opbygge strukturer omkring elevernes toiletvaner.

Stillingen fordeler sig med såvel timer i skole som i SFO. Den endelige fordeling er endnu ikke afklaret, men vil ligge fast til samtalerne.
Det er vigtigt, at du har erfaring med denne type opgave og med aldersgruppen 6 til 8 årige. Det vil være en fordel, at du har erfaring med børn med AKT-udfordringer, men det er ikke et krav.

Du skal være rummelig og robust.  Det er vigtigt, at du kan komme med gode ideer og er/være sparringspartner med dine kolleger. Det er en naturlig del af arbejdet at dokumentere indsatser og følge progressionen, så forældrene og kolleger kan følge med i børnenes fremgang.

Børnene følger et klasseskema og undervises i samme fag som aldersvarende børn i almenområdet. Skemaet indeholder mange udeaktiviteter.

Aabybro Skole er en nyere skole, som vi flyttede ind i i sommeren 2016. Hverdagen og arbejdet i team præges af en god indbyrdes tone og et imødekommende kollegialt samarbejde på alle niveauer. Vores arbejdsplads indeholder mange muligheder, og der er højt til loftet.

Vi er en stor dansk folkeskole med ca. 1050 elever. I SFO’en er der ca. 250 børn.

Vi forventer, at vores kommende kollegaer

  • kan spille med i en dynamisk personalegruppe
  • har et godt humør og bidrager til en god arbejdsplads
  • kan indgå i et team med forskellige roller
  • har blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov
  • er dygtig pædagogisk og stærk i relationen
  • kan arbejde struktureret og formålsorienteret
  • er stabil og deltager positivt og konstruktivt i arbejdet på skolen

Yderligere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om skolen på www.aabybroskole.dk eller indhente yderligere oplysninger hos SFO-leder Bente Bech på 31 50 04 26.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest den 28. september 2020.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgere til stillingerne skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.

Ansøgningsfrist

Fredag den 25. september 2020 klokken 12.00.