Jammerbugt Kommune søger: Pædagoger og medhjælpere til Aabybro skole

Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Pædagoger/medhjælpere til trivsels- og SFO-opgaver søges til Aabybro Skole

Lige nu søger Aabybro Skole personale, der brænder særligt for SFO- og trivselsopgaver i folkeskolens yngste klasser/SFO’en.


Vi søger:
Stilling 1: 37 timers pædagog til SFO- og trivselsopgaver
Stilling 2: 25 timers pædagog/medhjælper til SFO (begivenhedsansættelse)
Stilling 3: 15 timers pædagog/medhjælper/flexjobber. Primært til morgenvagter

-- annonce ---

Nedenfor beskrives de tre stillinger yderligt.

Stilling 1: I Aabybro prioriterer vi, at der er tid og kompetencer, der er målrettet børnenes trivsel, og derfor har vi på hver årgang i skoledelen en pædagog, som særligt har det fokus. Der er et tæt samarbejde med årgangens lærere og pædagoger omkring opgaven.
Trivselsopgaverne kan have forskellig karakter; det kan være at støtte et enkelt barn tæt i en afgrænset periode, lave trivselsindsatser for en børnegruppe eller for en klasse Derudover kan det være kollegasparring, så det forventes, at du har en relevant viden om området og gerne erfaring med arbejdet.

Opgaverne aftales altid med afdelingslederen og de øvrige medarbejdere omkring barnet/børnene. Det er vigtigt, at man derfor har gode ideer og en god ballast indenfor trivselsarbejdet, men også at man ser det som en naturlig del af arbejdet at samarbejde med forældre og dokumentere indsatser og progression/regression.

Udover opgaverne indenfor trivselsarbejde, vil du blive en del af skolens faste personale i SFO’en. Du vil blive tilknyttet enten yngste (0.-1. klasse) eller ældste (2.-3. klasse) team. Her er I en række pædagoger, som i fællesskab løser SFO-opgaven. Vi sætter stor pris på, at du har et eller flere faglige områder, som du tænker, du særligt kan bidrage med, fx it, musik, udeaktiviteter mv.

Stillingen er en fastansættelse med 37 timer ugentligt.

Stilling 2: I SFO-delen er børnene delt i to store grupper – 0. og 1. årgang, som har til huse i Det røde hus og 2.-3. årgang samt CTU, der har egen lokaler på skolen. Denne stilling knytter sig pt. til 0. og 1. årgang. Vi lægger vægt på, at mødet og samværet med andre mennesker skal være anerkendende og ressourceorienteret, – en udvikling vi bl.a. støtter gennem ICDP. Bikuben er DGI-certificeret og har derfor fokus på idræt, leg og bevægelse.

I SFO’er arbejder vi med at give så forskelligt artede tilbud til børnene som muligt. Vi vil derfor sætte pris på, at du – som ved stilling 1 – har et eller flere faglige områder, som du tænker, du særligt kan bidrage med, fx it, musik, udeaktiviteter mv..

Stillingen er en begivenhedsansættelse på 25 timer ugentligt som vikar for en frikøbt medarbejder.

Stilling 3: Som udgangspunkt er denne stilling knyttet til SFO i morgentimerne med opgaver som at åbne SFO’en for 2.-3. årgang, anrette morgenmad, oprydning heraf, generelt oprydnings- og letter rengøringsopgaver og naturligvis samvær og hygge med børnene i SFO inden de går i skole. Som ansat på Aabybro skole forventer vi en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til mødet og samværet med børn, kollegaer og forældre.

Stillingen er en fastansættelse på 15 timer ugentligt.

For alle tre stiller gælder det, at vi tilbyder en arbejdsplads med mange muligheder og højt til loftet. Aabybro Skole er en nyere skole, som vi flyttede ind i i sommeren 2016. Hverdagen og arbejdet i team præges af en god indbyrdes tone og et imødekommende kollegialt samarbejde på alle niveauer.
Aabybro Skole er en stor dansk folkeskole med ca. 1050 elever fordelt på 0.-10. årgang samt specialklasser for elever med AKT-vanskeligheder (Center for Trivsel og Udvikling). I SFO’en er der ca. 250 børn.

Vi forventer, at vores kommende kollegaer

  • kan spille med i en dynamisk personalegruppe
  • kan indgå i et team med forskellige roller
  • har blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov
  • er dygtig pædagogisk og stærk i relationen
  • anser skriftlighed som nødvendigt i arbejdet
  • kan arbejde struktureret og formålsorienteret
  • er stabil og deltager positivt og konstruktivt i arbejdet på skolen
  • har et godt humør og bidrager til en god arbejdsplads.

Yderligere oplysninger

Du kan også se flere oplysninger om skolen på www.aabybroskole.dk eller indhente yderligere oplysninger hos afdelingsleder i SFO Bente Bech på 31 50 04 26.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Ansættelsessamtaler afholdes den 7. august 2020.

Stillingerne ønskes besat 1. september 2020 – eller snarest muligt.

Ansøgere til stillingerne skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.

Ansøgningsfrist

Mandag den 3. august 2020 klokken 12.00.