Jammerbugt Kommune søger: Pædagog til Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Da én af vores pædagoger har valgt at flytte til Midtjylland, søger vi en pædagog på 30 timer om ugen med arbejdsområde i undervisnings- og fritidsdelen og med mulighed for at supplere timer med vikartimer i undervisningsdelen.

Skolecenter Jetsmark SFO er en integreret del af Skolecenter Jetsmark, som ligger 25 kilometer nord for Aalborg – med seks kilometer til skov og strand (Blokhusvej 41, 9490 Pandrup). Skolen har 667 elever fordelt på to matrikler – vores matrikel i Pandrup rummer områdets 0. – 3. klasser samt vores SFO og på vores matrikel i Kaas er områdets 4. –  9. klasser samlet. I vores SFO går 160 børn fordelt på børn fra 0. – 3. klasse.

-- annonce ---


Inden for en overskuelig periode samles de to matrikler til én, og vi er i en spændende proces i forhold til en fremtidig nybygget skole i Jetsmarkområdet.

Skolen er en fagligt orienteret skole, som arbejder ud fra et positivt børnesyn. Relationen er grundstenen i al udvikling hos os, og den voksne har ansvaret for at der skabes de bedste muligheder for at børnene bliver så dygtige de kan – både fagligt og socialt. I denne sammenhæng arbejder vi i fritidsdelen ud fra principperne i ICDP og ser dem som et nyttigt og aktivt redskab.

I forlængelse af dette er forældrene en vigtig ressource og samarbejdspartner ind i vores hverdag.

Om stillingen

Stillingen er som skolepædagog i indskolingen, hvor der skal varetages pædagogisk arbejde i form af blandt andet klasseundervisning, understøttende undervisning, faglig fordybelse, gårdvagter samt at være en del af vores fritidsdel, hvor du skal bringe dine kompetencer i spil til gavn for børnenes læring og trivsel.

Det betyder, at du

  • er stærk til at skabe fællesskaber
  • er en tydelig klasserumsleder
  • kan indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor du på baggrund af iagttagelser og refleksioner kan give og modtage sparring til fælles udvikling
  • har gode relationelle kompetencer og kan bringe dem aktivt i spil i alle sammenhænge.

Dine kvalifikationer

Du skal have gennemført pædagoguddannelsen og have gode kompetencer inden for undervisningsdelen, da en væsentlig del af arbejdsdagen vil foregå i et tæt samarbejde med lærere og forældre.

Vi forventer, at du har gå-på-mod, energi og et positivt livssyn – og kan fastholde dette. Du er initiativrig, kreativ og livsglad, og børnene mærker det i jeres relationer.

Du har relationelle kompetencer og kan anvende dem i et tæt, forpligtende fællesskab, hvor positive forventninger til ”det hele” barn er i centrum.

Som person er du udadvendt og kollegial. Du spreder godt humør, går dialogens vej og har en tydelig og anerkendende kommunikationsform.

Du skal være indstillet på at der indhentes børneattest, da du er kontakt med børn og unge under 15 år.

Løn

Løn efter gældende overenskomst med BUPL. Der ydes tillæg efter gældende forhåndsaftale.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos SFO-leder Birgitte S. Glyø på telefon 41 91 31 36.

Ansøgningsfrist

7. april 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15. Tiltrædelse er 15. maj 2021 eller snarest herefter.