Jammerbugt Kommune søger: Pædagog til Nørhalne SI – 37 timer/ugen

Arkivbillede.

JOBANNONCE: Pædagog – Nørhalne SI

Vi søger en pædagog til Regnbuen – Nørhalne SI (bestående af SFO-børnehave-vuggestue). Stillingen er på 37 timer/ugen (pt. i vuggestuen) med tiltrædelse den 1. oktober 2020.


Regnbuen er en daginstitution bestående af en vuggestuedel og en børnehavedel. Institutionen er en del af Nørhalnes SI-ordning, hvilket betyder, at den ledelsesmæssigt hører under Nørhalne Skole. Regnbuen er normeret til 12 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn, vi har dog et stigende børnetal i børnehavedelen.

-- annonce ---

Der er et tæt samarbejde mellem daginstitutionsdelen og skole/fritidsdelen, hvor vi både hver for sig og sammen har et stort fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. Det er vigtigt for os, at både børn, forældre og medarbejdere oplever en sammenhæng mellem afdelingerne. Skolelederen har det overordnede ansvar, mens SI-lederen har ansvaret for den daglige ledelse af SFO-børnehave-vuggestue.

Den nye pædagog skal være indstillet på, at der i Nørhalne SI kontinuerligt arbejdes med den anerkendende og udviklende relation – kvaliteten af samspillet barn/voksen, de gode læringsmiljøer, planlægning samt evaluering – og der er selvfølgelig generelt stor fokus på fagligheden i forhold til vores kerneområde.

Vi forventer også, at du som pædagog

  • har anerkendende tilgang – og er bevidst om, hvilken afgørende betydning de gode barn-voksen-interaktioner har for det enkelte barns dannelse, trivsel, læring – barnets helhedsudvikling
  • kan fremme børns dannelse, trivsel, læring og udvikling gennem pædagogiske læringsmiljøer
  • kan udarbejde handle- og udviklingsplaner på det enkelte barn samt anvende disse i praksis
  • kan arbejde pædagogisk med at skabe og udvikle børnefællesskaber med inklusion som retning
  • er didaktisk, kan planlægge og arbejde med forskellige aktivitetsfag – gerne med musik som linjefag
  • via professionens selvforståelse er udviklingsorienteret og faglig velfunderet
  • vægter forældresamarbejdet højt – både til det planlagte og det spontane
  • overholder indgåede aftaler og kan arbejde ud fra en fælles retning
  • kan indgå i et tæt og anerkendende samarbejde med alle samarbejdspartnere
  • skal kunne være praktikvejleder for pædagogstuderende

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Vi kan desværre ikke tilbyde ansøgere at komme på besøg, men man er velkommen til at indhente yderligere informationer hos SI-leder Lene Hare på tlf.nr. 72 57 81 25.

Det forventes, at ansøgningen tager udgangspunkt i ovenstående og at ansøgere, der indkaldes til samtale, har reflekteret over og kan uddybe ovenstående punkter nærmere.

Ansøgningen m.m SKAL sendes som angivet i annoncen.

Ansøgning vedlagt uddannelsesbevis samt relevant dokumentation skal være os i hænde senest mandag den 17. august 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt i uge 35

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter straffeattest/børneattest.