Jammerbugt Kommune søger: Pædagog til Bo­til­bud­det Egehuset i Brovst

Brovst
Foto: Jammerbugtposten.dk.


Jobannonce: Pædagog søges til Egehuset med tiltrædelse den 1. august eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer.

-- annonce ---


Botilbuddet Egehuset er et socialpædagogisk botilbud med 9 pladser, hvor den ene plads er et enkeltmands projekt.
Egehuset er oprettet efter ABL §105 og borgerne modtager støtte efter §85

Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau.
Flere af borgerne har udover nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau en psykiatrisk diagnose.
Fælles for målgruppen er, at de har kognitive, sociale og kommunikative udfordringer. Det kan komme til udtryk igennem en uhensigtsmæssig adfærd, som kan være udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende. 
Borgerne er udfordrede med hensyn til forståelse af sociale spilleregler.
De kan have umodne evner til at regulere egne effekter.

Borgerne på Egehuset har i varierende grad behov for at blive skærmet fra omgivelserne.
For at opnå tryghed og tillid ved borgerne skal der være struktur, forudsigelighed og genkendlighed.
Borgerne har brug for individuel støtte til ADL-opgaver. Ud fra selvhjælpsprincippet tager støtten i samarbejdet udgangspunkt i en målrettet indsats i henhold til de fastlagte indsatsmål i borgerens handleplan.

Indsatsen på Egehuset tager udgangspunkt i en psykosocial rehabilitering med fokus på et meningsfuldt hverdagsliv. 
For at imødekomme målgruppens særlige og komplekse behov arbejdes der ud fra LA2 metoden, hvor der er fokus på at fremme trivsel og forebygge konflikter.

Vi søger en medarbejder med følgende kompetencer

 • erfaring med målgruppen.
 • kendskab til tegn til tale.
 • evne til at reflektere over egen og andres praksis.
 • kan arbejde målrettet og loyalt i henhold til fælles beslutninger.
 • er fortrolig med at dokumentere – herunder arbejde struktureret med borgernes indsatsmål samt pædagogisk og sundhedsfagligt dokumentation.
 • har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne – deres netværk, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.
 • er fagligt velfunderet og kan at se bag om adfærden ved borgerne.

Vil kan tilbyde dig

 • en spændende og uviklingsorienteret arbejdsplads.
 • et ansvarsfuldt og udfordrende job.
 • faglig og personlig udvikling. Herunder igennem supervision, LA2 oplæg, personalemøder, teammøder og temadage.
 • samarbejde på tværs af forskellige faggrupper.

Samtaler vil blive afholdt løbende.

Yderligere oplysninger
Ved behov for uddybning af ovenstående kan leder af Egehuset, Gitte Røge kontaktes på mail: gir@jammerbugt.dk eller telefon 51 46 40 87.

Antal ledige stillinger:
1