Jammerbugt kommune søger: Pædagog til Bør­ne­ha­ven Bøgebakke

Job
Arkivbillede


JOBANNONCE: Da vi har et stigende børnetal, søger vi pr. 8. august en pædagog på 37 timer.

Børnehaven Bøgebakke er en del af Område Brovst, som består af 3 daginstitutioner. Vi er en lille institution med 25 – 30 børn, og vi værner om det nære samspil med børn, forældre og med hinanden. Vi har dyr, ………

-- annonce ---


Vi arbejder systematisk med den pædagogiske læreplan, og vi er i gang med at bruge Ecers som et udviklingsredskab.

Vi søger derfor en kollega, der vægter det nære, høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Til gengæld kan vi tilbyde et omsorgsfuldt arbejdsmiljø, hvor du med sikkerhed vil trives, og et læringsfællesskab med høj faglighed.

Vi søger en pædagog, der

 • arbejder ressourceorienteret og inkluderende
 • tager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer
 • kan omsætte viden til praksis, – herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handling
 • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethed
 • kan danne sig et godt overblik og skabe struktur
 • kan facilitere pædagogiske udviklingstiltag
 • kan inspirere og videndele
 • kan indgå og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • har relevante IT-kompetencer
 • har/eller vil tilegne sig viden om tidlig indsats
 • har kendskab til ICDP
 • har lyst til at arbejde for institutionens grønne profil
 • kan agere i en politisk ledet organisation

Vi vægter en hverdag med

 • Nærhed, trivsel, udvikling, og læring
 • tæt forældresamarbejde
 • tydelig struktur
 • systematik i det pædagogiske arbejde

Vi vil i din ansøgning bede dig om at forholde dig til ovenstående.

Vi tilbyder

 • et dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højt, bl.a. arbejder vi målrettet og struktureret med den styrkede pædagogiske læreplan og bruger Ecers som et udviklingsredskab.
 • et dagtilbud, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP
 • et dagtilbud, hvor vi bevidst arbejder på at spille hinanden gode, hvorfor vi videndeler og hjælper hinanden på kryds og tværs
 • et dagtilbud med en grøn profil. Bl.a. arbejder vi med Grønne Spirer og har dyr i børnehaven
 • en engageret og ansvarlig kollegagruppe
 • en kollegagruppe, der er kendetegnet ved godt humør, fællesskab og hjælpsomhed på tværs.

Du er velkommen
til at kontakte afdelingsleder Gritt Bennike på telefon 72 57 82 80 eller 28 44 74 05 for yderligere information.

Ansøgningsfrist
7. juni.

Ansættelsessamtaler afholdes 13. juni.

Tiltrædelse: 1. august