Jammerbugt kommune søger: Pædagog til barselsvikariat i specialafdelingen

Skolecenter Jetsmark Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Skolecenter Jetsmark søger en pædagog til et barselsvikariat til skolens specialafdeling pr. 1. juli 2021. Stillingen er på 30 timer ugentligt.

Skolecenter Jetsmark er en skole på 2 matrikler. Indskolingen ligger i Pandrup og mellemtrin, udskolingen og specialafdelingen ligger i Kaas.

-- annonce ---


Specialafdelingen er Jammerbugt kommunes tilbud til elever med massive indlæringsvanskeligheder fra 0.klasse -10.klasse. Vi har SFO tilbud til elever fra 0. klasse – 7. klasse.

Vi har pt. 29 elever fordelt på 3 hold, indskolings-, mellemtrins-, og udskolingsklassen.

Vi arbejder ud fra anerkendelse og et ressourceorienteret syn på alle eleverne.

Idet eleverne har mentale og fysiske handicaps, forventer vi, at du kan gå ind og hjælpe de børn og unge, der har behov for personlig hjælp til eks. spisning, toiletbesøg, hjælp til at komme i kørestol o.lign. Dine timer vil ligge i både undervisnings – og fritidsdelen.

I undervisningsdelen bliver du en del af teamet omkring en klasse og vil få tæt samarbejde med lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere og i fritidsdelen tæt samarbejde med pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Vi forventer

 • At du har meget gode evner til at skabe relationer til andre mennesker
 • At du er omsorgsfuld og tålmodig
 • At du har evnen til at se børnenes/de unges kompetencer og har fokus på at tage udgangspunkt i den enkeltes udvikling og trivsel
 • At du er stabil i forhold til fremmøde og samarbejde
 • At du er en positiv rollemodel
 • At du er åben for og har lyst til at bidrage til et tæt samarbejde
 • At du bidrager med glæde og positiv energi i forældresamarbejdet og samarbejdet med kollegaerne og ledelse

Vi tilbyder

 • En afdeling med pt. 29 fantastiske børn og unge
 • Et rigtig godt forældresamarbejde
 • En spændende pædagogisk arbejdsplads med kompetente og engagerede kollegaer
 • Sparring og samarbejde med PPR, ergo- og fysioterapeuter og andre eksterne faggrupper
 • At du til enhver tid kan få sparring, guidning og hjælp fra kollegaer og ledelse
 • Ressourceorienteret syn på børnene og de unge

Ansøgningsfrist

Sidste ansøgningsfrist er mandag den 17. maj 2021 kl. 8.00. Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 26. maj 2021.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Helle Aarestrup på telefon 41 91 30 96 eller skoleleder Jakob Voldby på telefon 41 91 30 94, hvis du har spørgsmål.

Arbejdsstedets adresse

Skolegade 4 Kaas, 9490 Pandrup.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Børne- og straffeattest

Der indhentes børneattest.