Jammerbugt Kommune søger pædagog eller SSA til Bostedet Pop­pel­hu­set i Brovst

Brovst
Foto: Jammerbugtposten.dk.


Jobannonce: Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse efter aftale eller pr. 1. august 2022

Poppelhuset hører under Sundhed og Handicap i Jammerbugt kommune. Bostedet er oprettet efter ABL §105 og borgerne modtager støtte efter §85

-- annonce ---


I stillingen indgår blandede vagter samt arbejde hver anden weekend.

Bostedet har 16 lejligheder, hvor der 6 lejligheder i hus C og 10 lejligheder i hus B, hvor den ene er en aflastningsplads.

Poppelhusets målgruppe er borgere med medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade eller borgere med neurologiske lidelser. 

Vi søger en pædagog eller SSA med relevant viden og erfaring om målgruppen og gerne med en neuropædagogisk uddannelse.
Igennem en helhedsorienteret indsats skal du være med til at skabe livskvalitet, udvikling og trivsel ved borgerne.
Borgerne på Poppelhuset kan have komplekse udfordringer og har individuelle behov for hjælp til ADL-opgaver og støtte i det daglige liv.

Poppelhuset tager afsæt i en neuropædagogisk referenceramme. Vi arbejder ud fra anerkendende, ressourcefokuseret og rehabiliterende/ habiliterende tilgang. Dette for at understsøtte vedligehold/ udvikling af borgerens færdigheder.

Metoderne er social færdighedstræning, motiverende samtale og FOTT

Forventninger til vores kommende kollega – Du

 • engagerer dig i en målrettet og pædagogisk proces, hvor der lægges vægt på din faglighed og personlige kompetencer.
 • kan arbejde tværfagligt 
 • har fokus på daglig praksis samt borgernes mulighed for at blive mere selvhjulpen.
 • er fortrolig med at dokumentere. Herunder arbejde struktureret med borgernes indsatsmål samt pædagogisk og sundhedsfaglig dokumentation.
 • har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, deres netværk, kollegaer samt øvrige samarbejdspartnere.
 • er velfunderet og kan se bagom borgerens adfærd i et neuropædagogisk perspektiv.

Vi kan tilbyde dig

 • en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads.
 • et ansvarsfuldt og udviklende arbejde.
 • mulighed for faglig og personlig udvikling igennem fast supervision, temadage, personalemøder, sparring og relevant uddannelse.
 • et samarbejde på tværs af faggrupper.
 • et arbejde med mulighed for indflydelse på bostedet og indsatsen ved borgerne.

Der vil blive afholdt samtaler løbende.

Ved behov for uddybning af ovenstående kan Gitte Røge, leder af Poppelhuset kontaktes på mail: gir@jammerbugt.dkeller mobil 51 46 40 87.

Frist
30. juni 2022.

Antal ledige stillinger:
1