Jammerbugt kommune søger: Pædagog eller social- og sundhedsassistent til Egehuset – Genopslag

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE Botilbuddet Egehuset

Botilbuddet Egehuset er et socialpædagogisk botilbud med ni pladser. Det er oprettet efter ABL §105, og borgerne modtager støtte efter §85.

Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Flere af borgerne har udover nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau en psykiatrisk diagnose. Fælles for målgruppen er at de har kognitive, sociale og kommunikative udfordringer. Det kan komme til udtryk igennem en uhensigtsmæssig og til tider problemskabende adfærd, som kan være udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende. Borgerne er udfordrede med hensyn til forståelse af sociale spilleregler. De kan have umodne evner til at regulere egne affekter.

-- annonce ---

Fælles for målgruppen er at de i varierende grad har behov for at blive skærmet fra omgivelserne. For at opnå tryghed og tillid skal der være struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Borgerne har behov for individuel støtte til ADL-ogpgaver. Ud fra selvhjælpsprincippet tager støtten i samarbejdet med borgeren afsæt i en målrettet indsats i henhold til de fastlagte indsatsmål fra borgerens handleplan.

Indsatsen på Egehuset tager afsæt i en psykosocial rehabilitering med fokus på et meningsfuldt hverdagsliv. For at imødekomme målgruppens særlige og komplekse behov prioriteres metoden LA2, som er en metode, der forebygger konflikter og fremmer trivsel.

Vi søger en medarbejder som gerne

 • har erfaring med målgruppen, de faglige metoder og tilgange
 • har kendskab til tegn til tale / tegnsprog
 • har evne til at reflektere over egen og andres praksis samt give og modtage konstruktiv kritik
 • kan arbejde målrettet og loyalt i henhold til fælles beslutninger
 • er fortrolig med at dokumentere  – herunder at arbejde struktureret med borgerens indsatsmål og pædagogisk og sundhedsfaglig dokumentation
 • har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, ders netværk og øvrige samarbejdspartnere
 • er fagligt velfunderet og evner at forstå adfærden bag den måde, borgerene kan reagere på.

Vi kan tilbyde dig

 • en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads
 • et ansvarsfuldt og udfordrende job
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et samarbejde på tværs af forskellige faggrupper.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist den 10. oktober 2021

Samtaler afholdes løbende.