Jammerbugt Kommune søger: Områdeleder til hjemme- og sygeplejen

Foto: Jammerbugtposten.dk Arkivbillede

JOBANNONCE: Områdeleder til hjemme- og sygeplejen i Jammerbugt

Alle borgere skal have mulighed for at leve det gode og sunde liv i Jammerbugt Kommune.

-- annonce ---

Derfor søger vi en dygtig områdeleder til Jammerbugt Kommunes hjemme- og sygepleje, så alle borgere – også når de har brug for hjælp og støtte – kan leve et godt liv, nemlig deres eget.

Hjemme- og sygeplejen favner i dag Jammerbugt Kommunes brede vifte af ydelser inden for praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, rehabilitering og træning. En vifte, der hele tiden udvikles og fornys i takt med, at flere og mere komplekse opgaver varetages i det nære sundhedsvæsen i kommunen. Vi insisterer på at udvikle os, så kommunen hele tiden er på omgangshøjde med de nye krav i opgaveløsningen. Vi har derfor vedvarende fokus på tværfaglighed inden for det samlede sundheds- og seniorområde, ligesom vi arbejder målrettet med bl.a. anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, såsom skærmbesøg, digital træning og dosispakket medicin. Og vi gør det for borgernes skyld!

Dine kompetencer

Vi forventer os derfor meget af dig. Du har naturligvis styr på din kernefaglighed inden for det døgndækkede område, ligesom du har økonomisk tæft samt blik for den samlede butik. Endvidere er det afgørende, at du er en dygtig leder, der kan lede og trives i spændingsfeltet mellem ’udvikling og drift’ og meningsfuldt skabe sammenhæng derimellem. Det forudsætter, at vores nye leder stimulerer og støtter løbende læring, udvikling og kvalitetssikring inden for det samlede område. Dette bl.a. ved selv at være aktiv i samspillet med dine ledere og ved at indgå i arbejdsgrupper og samarbejdsfora både i og udenfor kommunen.

Vi har i de seneste år arbejdet med at give vores daglige ledere af de borgernære tilbud en øget kompetence og beslutningskraft, så de hele tiden kan træffe hurtige og rigtige beslutninger tæt på og sammen med borgerne. Dette arbejde skal du fortsat nære og udvikle, ligesom der skal skabes de bedste rammer for en bæredygtig drift, hvor faglighed, økonomi og ressourcer går op i højere enhed. Området er ”sundt”, og derfor er dit fortsatte fokus på trivsel, rekruttering og nærvær afgørende for os, så vi også i fremtiden kan løse de mange komplekse pleje- og omsorgsopgaver med høj kvalitet i vores kommune.

Vi forestiller os derudover, at den kommende områdeleder

 • Har en relevant sundhedsfaglig uddannelse (oplagt som sygeplejerske) og har ledelseserfaring – gerne med ledelse af ledere fra en lignende stilling
 • Har fingeren på pulsen i forhold til udviklingen på området – både lokalt og nationalt
 • Er dygtig til at kommunikere. Du får brug for at spænde bredt i din kommunikation
 • Har stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Er en god ambassadør for Jammerbugt Kommune, når du indgår i tværsektorielle samarbejder, møder borgere, er sparringspartner for dine ledere samt som formand for jeres MED-udvalg
 • Har en lederuddannelse, eller er indstillet på at tage en.

Vi tilbyder

En spændende og alsidig lederstilling i et velkørende område med dygtige ledere og medarbejdere, der gerne vil den fremtidige udvikling.
Helt konkret får du det daglige ledelsesansvar for 7 underordnede ledere. Det vil bl.a. være som sparringspartneren med det overordnede økonomiske, faglige og udviklingsmæssige overblik, der motiverer til kvalitet og udvikling. Samtidig vil du med reference til sundheds- og seniorchefen få en række spændende opgaver med at få strategier og udviklingstiltag til at leve i praksis.

Vores nye områdeleder kan med andre ord se frem til et udviklende lederjob med

 • Det overordnede budget-, faglige-, drifts- og styringsmæssige ledelsesansvar i Jammerbugt Kommunes hjemme- og sygepleje
 • Gode muligheder for at skabe resultater sammen med dine ledere og øvrige kolleger.
 • Inspirerende lederkolleger. Du indgår i en dialogpræget ledergruppe med rum til nysgerrighed og faglig sparring 
 • En aktiv rolle i samarbejdet på tværs i Sundhed og Senior sammen med din chef, lederen af plejecentrene samt Sundhed og bevægelse
 • En garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte Sundheds- og seniorchef Henrik Ravn på telefon 41 91 22 01, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Samtaler er planlagt til den 3. og 11. oktober 2023. Der stilles en opgave i forbindelse med anden samtalerunde.

Dit faste arbejdssted er Borgervænget 12 i Brovst. Da du skal meget rundt i kommunen, er det nødvendigt, at du har kørekort, og det er en stor fordel, at du har egen bil til rådighed.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 24. september 2023.

LÆS OGSÅ: Tyv kravled ind gennem badeværelsesvinduet