Jammerbugt Kommune søger: Økonomimedarbejder til sekretariatet – Genopslag

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE GENOPSLAG: Økonomimedarbejder til sekretariatet i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Er du vild med tal og økonomi? Har du sans for detaljerne og kan omsætte betydningen heraf i det store økonomiske perspektiv?
I Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune vægter vi den gode økonomistyring og går op i, der er styr på detaljerne. Vi søger en økonomimedarbejder til seniorområdet, da vores nuværende konsulent har fået nye udfordringer i teamet.

-- annonce ---

Generelt om stillingen

Som økonomimedarbejder bliver du en del af økonomiteamet i sekretariatet. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af økonomistyring, budget, budgetopfølgning, regnskab, statistik, ledelsesinformation og meget mere. Du vil blive en del af et dygtigt team på i alt 12 medarbejdere, der løser økonomiske opgaver med høj kvalitet og arbejder tæt sammen.

I hverdagen vil du arbejde tæt sammen med de ledere, medarbejdere og øvrige økonomikonsulenter, der arbejder på seniorområdet. Du vil bl.a. skulle agere bindeled mellem driften ude i afdelingerne og økonomiteamet.

Som økonomimedarbejder på seniorområdet er dine opgaver bl.a.

 • At understøtte og assistere ledelsen på seniorområdet med styring og opfølgning på seniorområdet
 • Budgetlægning, budgettildelingsmodeller, regnskabsafslutning
 • Beregning af takster indenfor seniorområdet
 • At bidrage med økonomiforståelse og viden i det tværfaglige samarbejde

Dine kvalifikationer

Ud over at vi forventer du har en høj faglighed, som du formår at omsætte i hverdagen, forventer vi også, du tør tænke anderledes og gøre tingene på ”Jammerbugtsk”. Du skal kunne agere i en hverdag baseret på tillid fra ledelse og kollegaer og som del af et selvstyrende team, kunne tage ansvar for den samlede opgaveløsning i teamet.

Derudover forestiller vi os at du

 • Er fortrolig med økonomiopgaver og har en uddannelse med offentlig administration som speciale eller økonomi. Du kan have flere års erfaring eller være nyuddannet
 • Har erfaring med eller interesse for kommunaløkonomi
 • Har erfaring med eller interesse for seniorområdet
 • At du tager ansvar for opgaveløsningen og kan navigere i de forskelligartede opgaver, som skal løses i en tempofyldt og foranderlig hverdag
 • Kan holde hovedet koldt og humøret højt også i travle perioder
 • Kan arbejde med korte deadlines
 • Er god til at bevare overblikket med mange bolde i luften og trives med ansvar
 • Har flair for Excel og kan tilgå andre ITsystemer med lethed

De primære systemer vi arbejder i, og som vil være en fordel (men ikke et krav) at have kendskab til er ØS Indsigt, AS2007, Targit, KMD Opus Løn og Excel.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads, hvor vi står sammen om at løse opgaverne og har fokus på sparring
 • En arbejdsplads hvor selvstændighed i opgaveløsningen vægtes højt
 • En uformel omgangstone og ”højt til loftet”
 • Dygtige og engagerede kolleger i et team med et stærkt sammenhold og højt humør

Det praktiske

Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Løn efter overenskomst og principperne i Ny Løn.
Ansættelsessted er Administrationsbygningen Brovst, Borgervænget 12, 9460 Brovst.

Ansøgningsfrist

15. januar 2023.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 20. januar 2023.

Ansættelse fra den 1. marts 2023 eller snarest muligt.

Evt. spørgsmål

vedr. jobbets indhold kan rettes til teamleder Henrik Kjeldgaard, mobil 41 91 24 64 eller mail hkk@jammerbugt.dk.