Jammerbugt Kommune søger: Øko­no­mi­ko­or­di­na­tor til Aabybro Skole

Aabybro Skole
Aabybro Skole Foto: Jammerbugtposten.dk


JOBANNONCE: Aabybro Skole er kendt som en veldrevet skole med høje ambitioner for børnenes læring og trivsel. For at understøtte denne vigtige kerneopgave har vi brug for en dygtig og samarbejdsorienteret økonomikoordinator, der har styr på tallene for os!

Med sine godt 1.000 elever og 135 medarbejdere er Aabybro skole ”en stor butik”. Det årlige budget er på ca. 75 millioner kroner. Som skolens økonomikoordinator får du en bærende rolle i alle facetter af budgetprocessen og i at udarbejde statistikker samt anden ledelsesinformation. Derudover får du en vigtig opgave med at understøtte ledelsesteamet i anvendelsen af de administrative systemer, så de aktivt kan anvende data i deres ledelse, planlægning og ressourcestyring, ligesom du skal bidrage til administrationen af personalets tjenestestid.

-- annonce ---


Aabybro Skole er endvidere kendetegnet ved at være en levende skole, der summer af mennesker og aktivitet. Hverdagen kan være omskiftelig og travl, og det kræver, at du er fleksibel og løsningsorienteret.

Dine kompetencer
For at lykkes som koordinator forestiller vi os, at du har en solid økonomifaglig ballast, der er suppleret med en serviceorienteret og fleksibel tilgang til dine kolleger og samarbejdspartnere. Du kan arbejde struktureret med sans for detaljen, ligesom du kan tackle hverdagens mangfoldighed uden at miste modet og overblikket.

Vi forestiller os desuden, at du som økonomikoordinator

  • har en relevant økonomiuddannelse på bachelor- eller kandidatniveau
  • har erfaring med økonomistyring og kommunal økonomi
  • har flair for, og oplagt kendskab til, skolens understøttende IT-systemer – vi bruger bl.a. ØS indsigt, KMD OPUS samt Tabulex
  • har erfaring med økonomi- og systemfaglig ledelse – du får en vigtig opgave med at gå ved siden af skolens ledere og administrative kolleger
  • trives i en levende hverdag, hvor der kan dukke uforudsete opgaver op.

Vi tilbyder
Du får et spændende og udviklende job på Jammerbugt Kommunes største skole, som ud over 0. – 10. klasse har en SFO og en specialklasseafdeling for AKT-elever. Dit kontor ligger centralt på den ene af skolens to matrikler, og i hverdagen bliver dine nærmeste samarbejdspartnere skolens ledere og to skolesekretærer med administrative opgaver.

Alt i alt kan du se frem til et spændende koordinatorjob, hvor du

  • sammen med skolens ledelse og øvrige administrative team bliver en nøgleperson i arbejdet med skolens økonomi
  • kommer tæt på skolens ledelse og vigtige dispositioner – du tiltræder samtidig med skolens kommende overordnede leder
  • får gode muligheder for faglig og personlig udvikling og mulighed for at sætte dit eget præg på koordinatorfunktionen
  • bliver en del af et arbejdsfællesskab med højt til loftet, godt humør og en udviklingsorienteret kultur
  • har en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig.

Skolen spiller en central rolle i lokalsamfundet, og samarbejdet med forældrene vægtes højt. Du kan forvente at komme til at møde mange både børn og voksne som en del af dit arbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Aabybro Skole, Kattedamsvej 26 i Aabybro.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen på telefon 41 91 24 21 eller konstitueret skoleleder Majbritt Krogsgaard Nielsen på telefon 72 57 82 20, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere i kommunens vision og se mere specifikt om Aabybro Skole på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 16. juni 2022.
Vi forventer at afholde samtaler 21. og 27. juni 2022. Skolens kommende leder deltager i samtalerne.

Antal ledige stillinger:
1