Jammerbugt kommune søger: Naturmedarbejder til Vækst- og Udviklingsforvaltningen

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Vi søger erfaren natursagsbehandler til vores Naturgruppe.

Jammerbugt Kommune er en af de kommuner i Danmark med mest natur og størst biodiversitet. Det spænder bredt fra udbredte klitarealer over store historiske moseområder til strandengsarealer med store fugleinteresser.

-- annonce ---

Igennem mange år har vi samarbejdet med lodsejerne og lokalsamfund om benyttelse og beskyttelse af naturen, som er resulteret i en lang række naturgenopretningsprojekter.

Vi har fokus på at bevare og udvikle naturen, men også et mål om at øge interessen for naturen gennem god information og øget tilgængelighed, således naturens potentialer bruges.

De primære opgaver for dig som ny naturmedarbejder er afklaring og tilstandsvurdering af naturområder, dialog med lodsejere og håndhævelse.
Dertil kommer løbende sagsbehandling af ansøgninger om ændring af beskyttede naturarealer, udtalelser og naturvurderinger ift. planforhold til planlægning, spørgsmål og klager i forhold til Naturbeskyttelsesloven.

Om dig

Du har stor indsigt i natursagsbehandling, hvilket vil sige, at du både er velbevandret i Naturbeskyttelsesloven, har stort kendskab til botanik og til de danske naturtyper samt habitatnaturtyper og særligt beskyttede arter. Du har et godt kendskab til Natura 2000 og administration af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne.
Gerne med en baggrund som biolog.

Du har interesse for naturen og er lidt af en naturnørd. Du ønsker at være med til at bevare og udvikle den unikke natur i Jammerbugt Kommune.
Du ønsker at arbejde med både beskyttelse af naturen gennem dialog med lodsejere om deres natur og hvordan den kan forvaltes og med benyttelse af naturen gennem samarbejde med de lokale og ved information til brugerne.
Du har analytisk sans og god fornemmelse for juridiske vurderinger.
Du er god til at samarbejde med kollegaer på andre fagområder samt politikere, borgere, foreninger, men kan også arbejde selvstændigt.
Du har overblik, er god til at samle tråde og kan håndtere flere opgaver af gangen.

Hvis du har erfaring med projektledelse og evt. en projektlederuddannelse i bagagen er det en fordel.

Om os

Natursagsbehandling og naturprojekter er forankret i Naturfaggruppen, der er en del af Plan- og Miljøafdelingen under Vækst- og Udviklingsforvaltningen.
I Naturfaggruppen får du 5 gode kollegaer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, alder, erfaring og kompetencer.
Vi lægger vægt på at samarbejde om opgaveløsningen så vi bruger de forskellige kompetencer.

I Plan- og Miljøafdelingen lægger vi vægt på at yde god service i samarbejde med borgere, kollegaer og politikere. Vi er organiseret i seks faggrupper og arbejder også med vand, natur, miljø, byggeri og GIS, og søger indenfor disse områder at skabe de bedst mulige løsninger til borgeres, virksomheders og almenvellets bedste. Vi løser vores opgaver på baggrund af en høj faglighed og konstruktiv dialog, og ud fra princippet en indgang.

Løn- og ansættelsesforhold

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og vi har fleksibel arbejdstid.

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer efter principperne i Ny Løn.

Arbejdsstedet er Vækst og Udvikling Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.

Ansøgningsfrist

21. oktober 2021, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Har du spørgsmål

kan du kontakte Teamleder Henrik Damsgaard, telefon 41 91 23 45 eller Plan- og Miljøchef Gitte Clausen, telefon 41 91 26 21.