Jammerbugt Kommune søger: Leder af den Tværgående Indsats i Sundhed- og Arbejdsmarkedsafdelingen

JOBANNONCE: Brænder du for ledelse? Trives du med at have mange forskelligartede opgaver på én gang? Kan du skabe overblik og se sammenhænge på tværs af arbejdsområder? Så er du måske den leder vi søger…

I Sundhed- og Arbejdsmarkedsafdelingen har vi fokus på det tværgående samarbejde, og det ønsker vi at udvikle og styrke endnu mere. Derfor samler vi nu flere af de tværgående funktioner under den samme leder, så vi kan opnå den bedst mulige understøttelse af og samarbejde med resten af organisationen.

-- annonce ---


De områder vi samler er Ydelseskontoret, Kontrolindsatsen, Økonomisk rådgivning, Råd og Vejledning, Handicapkompenserende ordninger, Fronten, Rusmiddelcenteret og Værksted og Nytteindsats.

Vores nye leder får således ansvaret for en bred medarbejdergruppe med vidt forskellig baggrund, forskellige opgaver og forskellige behov for ledelse. Det er derfor en lederstilling, som kræver, at man kan udvise en høj grad af situationsbestemt ledelse og, at man formår at lede selvstyrende teams.

Hvem er du?

Du har stor lyst til at arbejde på tværs, og for dig er ledelse omdrejningspunktet. Du får dygtige fagkoordinatorer til rådighed, som kan sørge for, at alle områderne er dækket godt ind fagligt, og du forstår at bruge deres faglighed og viden sådan, at dit fokus kan være på ledelse.

Det er vigtigt for dig at skabe gode resultater, og du ved, at det ikke er noget, du kan gøre alene, så derfor er du nysgerrig på andres synspunkter og viden, og du er inddragende i din ledelsesstil.

Hvem er vi?

Vi er en udviklingsorienteret afdeling, og vi er ikke bange for at tænke anderledes og gøre tingene på Jammerbugtsk. Det betyder, at vi er kendte for at turde gøre tingene anderledes, være risikovillige og nyskabende. For dig betyder det, at vi er åbne for, at du tænker kreativt i din opgaveløsning, og tager initiativ til nye måder at tænke på. Vi tror på helhedsorienterede indsatser og på, at vi løser opgaverne bedst i fællesskab. Derfor har vi mange projekter, hvor vi samarbejder både på tværs af afdelinger og på tværs af forvaltninger i kommunen samt med eksterne parter.

Du vil indgå i et velfungerende lederteam med 6 andre afdelingsledere, hvor der fokus på samarbejde, sparring og gode drøftelser. Vores afdelingsledere er engagerede og dygtige, og du kan forvente, at de både støtter og udfordrer dig – og de vil forvente det samme fra dig til gengæld.

Du finder her Jammerbugt Kommunes ledelsesgrundlag og Strategien for Sundheds- og Arbejdsafdelingen.

Vi forventer, at du

 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
 • Er udviklingsorienteret
 • Kan arbejde projektorienteret
 • Kan samarbejde på tværs af faglighed og funktioner
 • Kan lede situationsbestemt

Vi tilbyder

 • En afvekslende hverdag i en ambitiøs og dynamisk forvaltning
 • En god og uhøjtidelig omgangstone
 • Et godt og tillidsbaseret arbejdsmiljø
 • Et alsidigt og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar
 • Dygtige og engagerede kolleger og medarbejdere

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen som Afdelingsleder for de Tværgående funktioner er på fuldtid.

Aflønning vil ske i henhold til reglerne om Ny Løn under hensyn til gældende overenskomst

Arbejdsstedet er Administrationsbygningen i Brovst, Borgervænget 12, 9460 Brovst.

Yderligere informationer

Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen, telefon 41 91 25 11 / mail: jku@jammerbugt.dk

Ansøgningsfrist

7. april 2021.

Ansættelsessamtaler

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 15. april.