Jammerbugt kommune søger: Lærerstilling til Nørhalne skole/SI – midlertidig

JOBANNONCE: 37 timer/uge – medio oktober 2020 til primo april 2021.

I forbindelse med frigivelse af midler til et fagligt løft i folkeskolen søger vi en lærer med dansk og/eller matematik som linjefag.

-- annonce ---


Vi søger en lærer med gode relationskompetencer – en lærer, der som en del af sin tjeneste kan understøtte skolens trivselsarbejde.
Du vil få en fast tilknytning til to klasser, men du vil samtidig skulle vikardække ved sygdom og uddannelse.

Nørhalne skole/SI er en selvstændig grundskole med ca. 170 elever fra 0–6.kl. samt en SFO med ca. 80 børn tilmeldt. Til skolen hører ligeledes en børnehave/vuggestue med ca. 100 børn.

Skolen/SI´en er kendetegnet ved en stærkt faglig profil, hvor det praktiske/musiske vægtes højt.

Skolen er udviklingsorienteret og søger hele tiden nye veje – og holder samtidig fast i gode traditioner som skolefest, morgensang og et stærkt fællesskab.

Nørhalne skole/SI´s arbejdsmiljø er præget af nærvær, humor og gensidig omsorg, og der arbejdes kontinuerligt med målrettet udvikling af teamsamarbejdet.

Yderligere oplysninger

fås ved henvendelse til skoleleder Finn Bonde, tlf. 72 57 81 21.

Se evt. skolens/SI´s  hjemmeside.

Ansøgningsfrist den 7. oktober

Løn- og ansættelse

følger gældende overenskomst.