Jammerbugt Kommune søger kontorelever

Arkivbillede. Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Jammerbugt Kommune søger kontorelever

Drømmer du om at blive uddannet indenfor offentlig administration i en kommune, der prioriterer en god elevtid og hvor der ikke er langt fra tanke til handling?

-- annonce ---

Vi søger i alt fire kontorelever i til administrationen i Jammerbugt Kommune, som er spredt ud i fire af kommunens byer; Pandrup, Fjerritslev, Brovst og Aabybro. Som kontorelev i kommunen bliver du fast tilknyttet en af administrationsbygningerne.

De fire administrationsbygninger huser hver sin forvaltning, og du kan læse mere om hvert sted nedenfor. Det er ønsket, at du i din ansøgning anfører, hvilket sted/hvilke steder du er interesseret i at blive elev ved.

Som kontorelev i Jammerbugt Kommune kan du forvente

Som kontorelev i Jammerbugt Kommune bliver du skarp indenfor offentlig administration, og skal f.eks. arbejde med skriftlig kommunikation, administration og digital sagsbehandling.

I løbet af din elevtid kombineres konkret opgaveløsning i dagligdagen med teoretisk undervisning i dine skoleforløb, og du får et solidt kendskab til arbejdsopgaverne i kommunen.

Du vil skulle løse mange varierende arbejdsopgaver i tæt kontakt med dine kolleger, der står klar til at understøtte dig både i læring og opgaveløsning. Dine opgaver vil bl.a. omfatte sagsbehandling, journalisering, mødetilrettelæggelse, referatskrivning, procesbeskrivelser samt økonomiopgaver.

Børne- og Familieforvaltningen i Fjerritslev – kontorelev med fokus på økonomi
Som kontorelev i Fjerritslev vil du få en bred introduktion til offentlig administration med et særligt fokus på økonomi. Halvdelen af elevtiden vil foregå i forvaltningens økonomiteam, der består af fem medarbejdere, som alle arbejder med en bred vifte af økonomiopgaver, f.eks. budget, budgetopfølgning, årsregnskab, løbende drift og bogføring.

Resten af elevtiden vil du blive tilknyttet en eller to andre administrative afdelinger i forvaltningen, hvor opgaverne vil være meget alsidige. Du vil få en bred kontaktflade både i og udenfor forvaltningen. Vi forestiller os, at du som person er positiv, har en god talforståelse og situationsfornemmelse. Du vil have opgaver, der både kræver selvstændighed og grundighed.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen i Pandrup – kontorelev med fokus på administration og økonomi
Som kontorelev i Pandrup bliver du i elevperioden fast tilknyttet Sekretariatet og kommer desuden rundt i flere af forvaltningens afdelinger, så du får indblik i og erfaring med forskellige fagområder og opgavetyper. I Sekretariatet skal du bl.a. arbejde med følgende opgaver: Opdatering og vedligeholdelse af intranet, hjemmeside og husets infoskærme, møde- og kalenderbooking, indkøb af kontorartikler mv. og lagerstyring, bistå i forbindelse med jobopslag via rekrutteringssystemet Signatur, administration af strandhuse, forskellige økonomiopgaver, postfordeling samt administrativ støtte til forvaltningens direktør og chefgruppe.

Som elev hos os bliver du en del af et stærkt kollegialt fællesskab, hvor vi har fokus på at spille hinanden gode. Du får grundig oplæring i alle opgaverne og har desuden mulighed for at sætte dit eget præg på indholdet i elevperioden.

Central Stab i Aabybro – kontorelev med fokus på central administration
Som kontorelev i Aabybro vil du have en bred administrativ opgaveportefølje. Vi huser de centrale og tværgående afdelinger i kommunen; Økonomi, HR, IT, Borgerservice og Sekretariatet. Opgaverne er mangeartede, og kan indbefatte håndtering af vielser, valg, borgerhenvendelser, fakturering, lønopgaver, HR-opgaver mv.

Du bliver en del af et fællesskab, hvor borgeren, vores politikere og kommunens medarbejdere er i centrum. Du får mulighed for at sætte dig eget præg på de opgaver, du skal løse i din elevtid.

Sundheds-, Social og Beskæftigelsesforvaltningen i Brovst – kontorelev med fokus på økonomi
Som kontorelev i Brovst vil du primært have opgaver indenfor økonomi, f.eks. økonomistyring, budgetter, periodeopgørelser, bogføring, afstemninger, Excel-opgaver, statistikker og træk af rapporter. Det er derfor afgørende, at du har flair for tal og et ønske om at arbejde i dybden med emnet.

Du garanteres en arbejdsplads indenfor et særdeles samfundsvigtigt område, hvor det at holde økonomien i balance er en kerneopgave. Du støttes af kompetente og erfarne kolleger i hele forløbet.

Vi forventer af dig

For at kunne være elev hos os er det vigtigt, at du trives med at have kontakt med mange mennesker hver dag og at du trives med at hjælpe til, hvor og når der er behov for det.

Vi forventer, at du arbejder struktureret og omhyggeligt, og at tingene bliver færdige til aftalt tid. Du er ansvarsbevidst, imødekommende og engageret.

Du er god til dansk retskrivning, har flair for at benytte digitale værktøjer og har kendskab til Office-pakken.

Det er vigtigt for os, at du stiller spørgsmål og undrer dig – på denne måde bliver både du og vi skarpere på vores fælles opgave.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du får løn under hele uddannelsen, og dine fagbøger betales af arbejdsstedet. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og vi ønsker en opstart sammen med dig pr. 1. januar 2023.

Vi samarbejder med Aalborg Handelsskole om din uddannelse, som bl.a. byder på mulighed for studietur til Bruxelles sammen med andre administrative elever.

Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år og veksler mellem praktikophold ved Jammerbugt Kommune og skoleophold på sammenlagt 15 uger på Aalborg Handelsskole. Uddannelsen afsluttes med din beståede praktik samt udarbejdelsen af en skriftlig fagprøve, som du afslutter med en mundtlig eksamen.

For at starte i stillingen som administrativ elev med speciale i offentlig administration, skal du have bestået et af nedenstående forløb:

  • EUX (det studiekompetencegivende forløb)
  • HG2 som giver adgang til kontoruddannelse med speciale i offentlig administration
  • HTX, STX eller HF, suppleret med et 10 ugers grundforløb på handelsskolen
  • HHX, suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen

Er du over 25 år og har taget et kompetencegivende forløb, skal vi bede dig om at sende din realkompetencevurdering (RVK) med.

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler

Send din ansøgning til os senest den 24. november 2022. Vi forventer at holde samtaler den 29. november 2022.

For at læse endnu mere om kommunen samt hvilke opgaver, der løses i de forskellige forvaltninger, tjek  Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Ønsker du at vide mere, så kontakt HR-chef Helle Liske på telefon 41 91 20 12 eller mail hlr@jammerbugt.dk.