Jammerbugt kommune søger: Konsulent til teamet ”Økonomi”

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Konsulent til teamet ”Økonomi” i Sekretariatet, Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen Jammerbugt Kommune

Er du glad for tal, har god økonomiforståelse og brænder du for at levere gode resultater? Trives du med at have mange forskelligartede opgaver på én gang – og kan du holde styr på dem? Kan du formidle noget kompliceret, så det er til at forstå for dem, som ikke har samme faglige forudsætninger som dig selv? Så er du måske vores nye kollega …

-- annonce ---


Vi søger en konsulent, der har fagligheden i orden og lyst til også at sætte sit eget præg på understøttelsen og udviklingen af økonomistyringen på Sundhed & Senior-området.

I praksis bliver du en del af et team af økonomikonsulenter, hvor du med understøttelse fra et par kolleger har fokus på primært Sundhed & Senior-området. Andre kolleger har fokus på Sundhed & Handicap og Sundhed & Arbejdsmarked. Teamet er en del af Sekretariatet, som har til opgave at understøtte forvaltningen i en lang række opgaver.

Vi består af kolleger med mange forskellige kompetencer og faglige baggrunde og arbejder udover økonomi med it- og digitalisering, jura, ledelsesinformation, udviklingsopgaver, projektledelse og meget andet. Vi har et tæt samarbejde om opgaverne, og det er vigtigt for os, at opgaverne altid løses bedst muligt.

Det betyder blandt andet, at sparring og vidensdeling er en vigtig del af vores hverdag, og det betyder, at vi ikke er bange for at tænke utraditionelt og løse opgaverne på Jammerbugtsk.

I Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen har vi fokus på vigtigheden i at holde og holde overblik over økonomien. Derfor har vi brug for en kollega, som har fagligheden og forudsætningerne i orden og er super-skarp på kommunal økonomi og økonomistyring. En kollega, som kan understøtte forvaltningens chefer og ledere og det politiske niveau i alle facetter af økonomistyring, budgetter og regnskaber, og som samtidig vil være en aktiv del af det samlede økonomiteam og det fælles fokus på opgaverne.

Du kommer til at have en bred samarbejdsflade både internt i forvaltningen og med blandt andet kommunens centrale økonomifunktion. Det er således vigtigt, at du både er i stand til at arbejde i dybden med en given opgave og have opmærksomhed på detaljerne, men samtidig kan se det større billede og få øje på sammenhænge og nye muligheder både i forhold til de enkelte decentrale enheder, til ledelsen af området og i den tværgående opgaveløsning.

Dine arbejdsopgaver er blandt andet

 • En helt central rolle i forhold til budget og regnskab, fortsat udvikling af budgettildelingsmodeller og takstberegninger på primært sundheds- og seniorområdet
 • At understøtte områdets centrale og decentrale chefer, ledere og det politiske niveau med styring og opfølgning på økonomien; herunder relevant (udvikling af) ledelsesinformation
 • At sikre styring af projektregnskaber og økonomisk afrapportering til relevante styrelser
 • At bidrage med økonomiforståelse og viden i det tværfaglige samarbejde

Vi forventer, at du

 • Har relevant faglig baggrund og erfaring med økonomistyring, kommunal budget- og regnskabspraksis samt den autoriserede kontoplan
 • Har erfaring med kommunale økonomisystemer som f.eks. ØS Indsigt, AS2007, Targit og KMD Opus Løn samt Excel
 • Tager (med-)ansvar for økonomistyringen og gerne udfordrer chefer og ledere i forhold hertil
 • Er en god formidler og formår at omsætte tal til et forståeligt sprog i skrift og tale på alle niveauer i organisationen
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og tænker helhedsorienteret – men ser sig også som en del af ”holdet” og forstår at inddrage andre, når det er relevant og betimeligt i forhold til de mange skiftende opgaver og samarbejdsrelationer
 • Har lyst til at samarbejde og bidrage med dine kompetencer samt modtage sparring fra kolleger, så vi sammen kan blive bedre

Vi tilbyder

 • En afvekslende hverdag i en ambitiøs og dynamisk forvaltning – der er fart på
 • Et alsidigt og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar – men du risikerer også at lære noget af andre
 • Dygtige og engagerede kolleger – vi arbejder i fællesskab på at løse opgaverne og understøtte hinanden
 • En god og uhøjtidelig omgangstone i et godt og tillidsbaseret arbejdsmiljø – du er en del af teamet og dit kollegaskab betyder noget

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen som konsulent er på fuldtid.

Aflønning vil ske i henhold til reglerne om Ny Løn under hensyn til gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er Administrationsbygningen i Brovst, Borgervænget 12, 9460 Brovst.

Yderligere informationer
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Kirstine Kejser, telefon: 41 91 25 01 / mail: kkv@jammerbugt.dk

Ansøgningsfrist

11. maj 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler

Vi forventer at holde samtaler den 18. og 25. maj 2021