Jammerbugt Kommune søger: Hjemmeafløser søges til multihandicappet pige på 5 år

Arkivbillede

JOBANNONCE: Jammerbugt Kommune søger: Hjemmeafløser søges til multihandicappet pige på 5 år

Der søges en eller to m/k til at yde aflastning i hjemmet i samlet 40 timer/md.

-- annonce ---

Arbejdspladsen ligger i Ingstrup (9480 Løkken)

Mica er 5 år og endnu ikke diagnosticeret, men svært udviklingshæmmet. Hun er en meget sensitiv, men glad og charmerende, pige der elsker musik og små drillerier. Hun bliver til dagligt hjemmetrænet af mor på fuld tid.

M er hjælpekrævende til alt. Hun har intet selvstændigt sprog (dog masser af lyd), hun er langt bagud motorisk og er ikke mobil på egen hånd.

Der er i hjemmet installeret loftlift til forflytninger og der forefindes alle nødvendige hjælpemidler til M. Dog kan manuelle løft ikke helt undgås, hvorfor en person med fornuftig fysik prioriteres.

M har flere bi-diagnoser til hendes grundsygdom, bl.a. grøn stær og epilepsi.

Foruden Mica består familien af Mor og storebror på 7 år, samt en lille hund og en kat.

Jobbet består i at være med M i hjemmet for at aflaste den øvrige familie og dermed tage sig af alle gøremål vedr. M.

Dette omhandler:

  • Plejeopgaver, herunder håndtering af mic-key sonde og medicin
  • Forflytninger
  • Leg og omsorg
  • Oprydning vedr. M
  • Observere og handle ved evt. anfald m.m.
  • Andet relevant

Arbejdstiden vil variere efter familiens behov, men vil primært ligge nogle eftermiddage i hverdagene og en dag i weekenden et par gange om måneden. Der vil også være situationer hvor der skal ledsages på evt. familieture. Arbejdstid vil så vidt muligt blive planlagt i samarbejde mellem familie og ansat for 4-6 uger forud.

Arbejdet foregår i privat hjem, hvilket der må vises forståelse for og med lyst til at indgå naturligt i familien.

Der må derfor påregnes en længere indkøringsperiode, hvor også grundig oplæring vil finde sted. Derfor helst kun ansøgninger fra personer med intention om længere tids ansættelse.

Person med relevant erfaring er at foretrække, men kemi vægtes frem for alt.

Ansættelse sker hos Jammerbugt Kommune, hvor man aflønnes efter løntrin 11 for ufaglært pædagogisk personale. Der indhentes staffe- og børneattest i forbindelse med ansættelse.

Ansættelse sker når rette kandidat findes og ansøgning sendes til: Pernillevegeberg@gmail.com

Evt. spørgsmål kan rettes til Pernille (mor) på tlf. 81 44 25 17 eller på ovenstående mail.