Jammerbugt kommune søger: Fagligt stærk SFO-leder til Aabybro Skole

Aabybro Skole
Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Vi insisterer på at være en fantastisk skole og SFO, hvor børnenes trivsel og læring ligger i top.

Vil du lede vores SFO, så børnene får de bedste oplevelser, når de er hos os? Vil du lede vores SFO, så medarbejderne oplever en både fagligt stærk og involverende leder? Så har vi en spændende stilling som SFO-leder hos os.

Jammerbugt Kommune har høje ambitioner for de kommunale folkeskoler. Det har vi taget til os på Aabybro Skole. Vi er allerede i dag en skole, der ligger blandt landets bedste folkeskoler fagligt og trivselsmæssigt.

-- annonce ---


Hos os er grundtanken, at børnenes personlige, sociale og faglige udvikling er omdrejningspunktet for at have en god skole og SFO. Medarbejdernes faglighed skal være høj, så vi igennem deres arbejde med børnene lykkes bedst muligt. Det er derfor kendetegnende for skolen, at såvel børn som medarbejdere kontinuerligt arbejder med at udvikle sig.

Medarbejderne i SFO’en løfter en lang række opgaver i såvel vores SFO som vores skoletilbud. De arbejder fx med trivselsopgaver, undervisning i skak og i teknologiforståelse, men har også målrettede frikvartersaktiviteter. Sammenhængen mellem skole og SFO er meget vigtig for os, da den er meget vigtig for børnenes oplevelse af tryghed i hverdagen.

Dine kompetencer

Vi er på udkig efter en dygtig og samarbejdsorienteret leder, der har fingeren på den pædagogiske og faglige puls. Du skal derfor kunne sætte, lede og følge op på en udviklingsdagsorden og samtidig være åben og oprigtigt interesseret i medarbejdernes input samt børnenes trivsel og udvikling. Det er afgørende, at du sammen med dine kolleger i skolens ledelsesteam får skabt et konstruktivt samarbejde om aktiviteterne i indskolingen til gavn for børnenes udvikling.

En væsentlig del af stillingen er ledelse af medarbejderne i deres SFO-opgave. Du skal derfor have mod på – og gerne erfaring med ledelsesopgaven.  I dit daglige virke skal du have lyst til at ”være tæt på kerneopgaven”, så du ofte er at finde på gulvet i dialog og sparring med medarbejderne. Du skal være en leder, der lytter, men også en leder der med afsæt i fælles drøftelser kan sætte en klar pædagogisk retning. Og endelig forventer vi af dig, at du er struktureret og velorganiseret, så du kan tage ansvaret for planlægning af skoleåret, herunder arbejdet med vagtplaner, vikardækning mv.

Samarbejdet med forældrene vægtes højt på Aabybro Skole. Evnen til at indgå i et professionelt samarbejde med dem om deres børns trivsel og udvikling er vigtig. Vi ligger i et område, hvor forældrene har høje forventninger til skole og SFO, så det er væsentligt at du dygtigt og ordentligt kan kommunikere med en bred forældreskare.

Vi forestiller os desuden, at afdelingslederen

  • Har en uddannelse som pædagog
  • Har en lederuddannelse eller en anden relevant videreuddannelse på diplom- eller masterniveau
  • Har relevant ledererfaring
  • Er interesseret i og har kompetencer indenfor it og digitalisering, herunder et godt kendskab til Aula og Microsoft Office
  • Har stærke relationelle kompetencer som omsættes i et konstruktivt samarbejde med blandt andet PPR, forældre og øvrige interessenter
  • Er en dygtig og loyal ambassadør for den skole, som vi alle er stolte af

Vi tilbyder

En spændende og udviklende lederstilling på en nybygget skole med moderne faciliteter og attraktive fysiske rammer. Skolen har 1023 motiverede elever og 120 dygtige kolleger. Heraf får du det daglige ledelsesansvar for ca. 20 medarbejdere, der primært beskæftiger sig med SFO’ens 300 børn.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du

  • Bliver en del af et aktivt lederteam, der samarbejder om skolens hverdag og udvikling
  • Får gode muligheder for faglig og personlig udvikling og plads til at føre gode ideer ud i livet
  • Bliver en del af et arbejdsfællesskab med højt til loftet, godt humør og en udviklingsorienteret kultur
  • Har en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Kristine Fooken Jensen på mobil 22 22 53 28, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere om os på Aabybro Skoles hjemmeside.

Løn- og ansættelsesforhold

Sker i henhold gældende overenskomst og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og efter principperne for lokal løndannelse.

Første samtale er planlagt til den 18. juni 2021, og anden samtale afholdes den 28. juni 2021. Der stilles en opgave for de kandidater, der går videre til 2. samtale.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Aabybro Skole Kattedamsvej 26 i Aabybro.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 15. juni 2021.