Jammerbugt Kommune søger Erhvervs- og turistchef

Foto: Jammerbugt Kommune

JOBANNONCE: Jammerbugt Kommune søger Erhvervs- og turistchef

Motiveres du af at bidrage til fortsat vækst og udvikling i en ambitiøs og autentisk landdistrikts- og iværksætterkommune, og kan du gå forrest og inspirere os selv og vores mange partnere til at etablere og videreudvikle værdiskabende stærke fællesskaber og samarbejder?

Jammerbugt Kommune arbejder hver dag stenhårdt for, at borgere, virksomheder og gæster oplever kommunen levende og attraktiv, et godt sted at leve, bo og virke – og lykkes ret godt med det.

-- annonce ---

Vækst Jammerbugt er en aktiv og attraktiv samarbejdspartner for alle kommunens virksomheder – store og små, og med ambitioner om at bliver endnu bedre. Med udgangspunkt i vores driftsorganisation vil en af dine væsentligste opgaver blive at fastholde og udvikle et frugtbart samarbejde med de tværkommunale organisationer Erhvervshus Nordjylland og Destination Nordvestkysten. Vækst Jammerbugt er den centrale aktør i realiseringen af kommunens ambitiøse udviklingsdagsorden og skal sikre, at virksomhederne oplever et godt erhvervsklima og gode rammevilkår i kontakt med kommunen. Vækst Jammerbugt har et nært samarbejde med vores politikere, og området vægtes højt på den politiske dagsorden. Kommunens borgmester er blandt andet bestyrelsesformand for Erhvervshus Nordjylland.

Du bliver en central spiller med tæt samarbejde med politikere, erhvervslivet og internt i den kommunale organisation. Området er organisatorisk forankret i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, som også varetager de tekniske og de plan- og miljømæssige opgaver, samt opgaverne inden for kultur og fritid m.fl. Ambitionen med denne organisering er blandt andet at fortsætte den helhedsorienterede sagsbehandling for vores borgere og virksomheder. Det er vi allerede ret gode til, men gode nok bliver vi aldrig. Vækst Jammerbugts kerneopgaver er centreret omkring de strategisk vigtige områder – erhverv og turisme. Du er medlem af kommunens overordnede strategiske ledelse – strategisk chefforum (SCF), der består af kommunens direktion og øverste ledere og ledes af kommunaldirektøren. I Vækst- og Udviklingsforvaltningen er du sammen med direktøren, dine nærmeste chefkolleger og forvaltningens øvrige ledere med i forvaltningens chefgruppe, der arbejder tæt og hyppigt sammen.

Der er i hele Jammerbugt Kommune og også i Vækst- og Udviklingsforvaltningen en positiv og fagligt udviklende samarbejdskultur.

Alt i alt en stilling, som stiller store krav, og som tilbyder rigtig gode muligheder for at bidrage og være med, hvor det sker på en ambitiøs politisk dagsorden og med stor offentlig bevågenhed og indflydelse på udviklingen af hele Jammerbugt Kommune.

Du motiveres af og har evnerne til at skabe resultater sammen med andre – på Jammerbugtsk.     

Det er ikke helt til at vide, hvilken baggrund eller uddannelse du har – det er ikke det vigtigste,  den kan være meget forskellig. Umiddelbart forestiller vi os, at du:

  • Har en solid og veldokumenteret ledelseserfaring
  • Har opnået positive resultater i arbejdet med erhvervsudvikling
  • Forstår og kan – og nok også før har prøvet – at agere i en politisk styret organisation

Mennesket er det vigtigste, og du er

  • motiveret af at skabe og lykkes i tætte samarbejdsrelationer med dine medarbejdere og chefkolleger, samt med dine mange samarbejdspartnere i og uden for kommunen,
  • dialogsøgende og samarbejdsorienteret og  i stand til at skabe følgeskab,
  • relationel kompetent.

Kommunens ledelsesgrundlag er baseret på en ledelseskultur, hvor vi har styr på butikken, og hvor vi mestrer det professionelle samarbejde. Vigtigt for os er, at du kan stemple ind på dette grundlag, og at du både kan styre og lede. For det er sådan, vi forstår god ledelse i Jammerbugt.

Du kan læse meget mere om Jammerbugt Kommune, Vækst Jammerbugt, stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 11. april 2023, kl. 23.59
Første samtalerunde er planlagt til onsdag den 19. april og anden samtalerunde er planlagt til den 27. april.

Om virksomheden

Vækst Jammerbugt er en afdeling i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Vi understøtter udvikling af erhvervslivet og leverer professionel erhvervsservice til lokale iværksættere og virksomheder, der ønsker udvikling, forandring og fornyelse. Samtidig er vi initiativtager og/eller samarbejdspartner på projekter, der skaber udvikling i kommunens virksomheder og landdistrikter.

LÆS OGSÅ: 50 klaverelever deltog i weekenden i Store Klaverdag