Jammerbugt kommune søger: Erfaren naturmedarbejder

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Erfaren naturmedarbejder til Jammerbugt Kommune

Plan & Miljø i Jammerbugt Kommune søger en naturmedarbejder til faggruppen Natur. Arbejdsopgaverne vil primært være sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven kombineret med deltagelse i projekter.

-- annonce ---

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune er en af de kommuner i Danmark med mest natur og størst biodiversitet. Det spænder bredt fra udbredte klitarealer over store historiske moseområder til strandengsarealer med store fugleinteresser.

Vi har stort fokus på at bevare, men også udvikle den natur, vi har. Igennem mange år har vi samarbejdet med mange aktører om naturforvaltning og gennemført en række store naturgenopretningsprojekter.

Foruden projekter arbejder vi dagligt på at sikre vores naturværdier gennem administration af og information om beskyttede naturområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Faggruppen Natur

Faggruppen Natur er en del af Plan & Miljøafdelingen forankret i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Faggruppen Natur varetager en række opgaver indenfor sagsbehandling, administration og naturforvaltning.

Arbejdsopgaverne vil være meget varierede med udgangspunkt i en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor den enkelte medarbejder skal agere som én indgang til kommunen.
I sagsbehandlingen er der høj grad af delegation.

Arbejdsopgaverne vil omfatte

 • Administration og tilsyn i henhold til Naturbeskyttelsesloven, specielt § 3-sagsbehandling.
 • Udtalelser, administration og tilsyn i henhold til EU’s Habitatdirektiv.
 • Konsekvensvurdering og udtalelser og vedr. natur til lokalplaner, byggesager, grundvandssager m.m.
 • Bidrage til løsning af større og mindre naturprojekter.

Det vil være en fordel, at du har et indgående kendskab til natur- og miljøforvaltning, men også til offentlig forvaltning bredt.

Vi forestiller os, at du har følgende faglige profil

 • Faglig baggrund som fx biolog, agronom, skov- og landskabsingeniør eller lignende.
 • Erfaring med sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven og Habitatdirektivet.
 • Solidt kendskab til botanik, danske naturtyper og kortlægning af naturkvalitet af især lysåbne naturarealer.
 • Kendskab til GIS (vi bruger MapInfo og Kortinfo) og gerne Naturdata og NaturAppl.
 • God til at kommunikere både skriftligt og mundtligt.
 • Kan lide at være i kontakt med mange forskellige lodsejere og borgere.
 • Har gode samarbejdsevner, men kan også arbejde selvstændigt og påtage dig ansvar for opgavernes fremdrift og løsning.
 • Kan indgå i et godt kollegialt og humørfyldt fællesskab.
 • Indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation.
 • Har kørekort til personbil.

Vi tilbyder

 • Et job som naturmedarbejder i en af landets mest naturrige kommuner.
 • Et spændende job, hvor du sammen med de øvrige kolleger i teamet får mulighed for at præge opgaverne fra start og designe din måde at løse opgaverne.
 • En uformel tone med god plads til humor, respekt for hinanden og et godt fællesskab.
 • Et job med selvstændig kompetence og ansvar.
 • Et team med dygtige og engagerede kolleger.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Fleksibilitet i arbejde og tid.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi ønsker, at du starter senest den 1. februar 2023.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og aftale med den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdsstedet er Administrationsbygningen i Pandrup, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler

Ansøgning og CV inkl. relevante bilag skal være os i hænde senest den 11. december 2022.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 15. december 2022.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Plan og Miljøchef Gitte Clausen, telefon 41 91 26 21 eller mail gkl@jammerbugt.dk.
Alle henvendelser behandles fortroligt.