Jammerbugt kommune søger: Engageret pædagogmedhjælper til SFO og undervisning på Nørhalen skole

Nørhalne Skole
Nørhalne Skole Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Pædagogmedhjælper til Nørhalne Skole på 30 timer. Vi søger en dygtig pædagogmedhjælper til et barselsvikariat med opgaver i undervisningsdelen og SFO fra 1. januar 2022.

Om jobbet

Kom og vær en del af Nørhalne skole, en skøn og udviklende arbejdsplads. Det er vi af mange grunde, men primært fordi vi har nogle fantastiske medarbejdere, som alle arbejder dedikeret med opgaven om at sikre alle børns sociale og faglige læring og udvikling, og hvor glæde, samarbejde og godt humør hos både små og store, er en vigtig brik i en dynamisk hverdag.

-- annonce ---

Hos os er teamsamarbejdet den bærende enhed for børnenes læring og trivsel. Det er her pædagogikken udvikles, diskuteres og justeres og herfra vi i fællesskab lykkes med opgaven i tæt samarbejde med forældre og øvrige kolleger. Det er derfor vigtigt, at du ser dig selv som teamplayer, og vil bidrage til samarbejdet i hele den samlede skole. 

Du vil få din gang i både undervisning og SFO. Du vil således være tilknyttet en´ klasse på 1. og en´ klasse på 2. årgang i undervisningen. Her vil jobbet primært bestå af at understøtte børnene i deres læring og trivsel ind i skoledagen. Dette i tæt samarbejde med klassernes lærere. Du vil have en pulje timer (ca. 14 lektioner om ugen) Hvor du, sammen med klassens øvrige lærere hjælper ind i undervisning, i pauser, samtaler med børnene eller hvor og hvordan det giver bedst mening at understøtte børnene. 

Du vil du have din gang i skolens SFO. Her går skolens 0. – 3. klasses elever. SFOen er populær og næsten alle indskolingseleverne benytter sig af tilbuddet. Der vil både være tale om morgen- og eftermiddags tilstedeværelse. 

I SFO er der hver dag aktiviteter og samvær med børnene, hvor dine særlige kompetencer har mulighed for at blive sat i spil. I SFO er der 5 andre pædagoger eller medhjælpere, som alle arbejder ud fra børnenes perspektiv og forsøger at lave en spændende og varierende SFO-dag med udgangspunkt i børnenes interesser, behov og ønsker. 

I Nørhalne er der cirka 125 børn fordelt på vuggestue og børnehave, samt cirka 180 elever fordelt på årgangene 0. til 6. klasse, hvoraf cirka 80 børn går i vores SFO – alle under samme tag.
Der er pt. 46 ansatte på Nørhalne skole og SI.

Vi søger

 • en pædagogmedhjælper med stærke menneskelige og faglige kompetencer
 • en pædagogmedhjælper med ambitioner – både på egne- samt børnenes vegne
 • en pædagogmedhjælper der vil det tætte samarbejde med kolleger og forældre
 • en pædagogmedhjælper der bidrager til arbejdspladsen med glæde og godt humør
 • en pædagogmedhjælper der kan arbejde for både det nære samt det store fælles. 

Vi tilbyder

 • en spændende pædagogisk arbejdsplads med høj faglighed og kompetente, engagerede kolleger
 • en arbejdsplads der vægter kommunikation og samarbejde højt
 • en arbejdsplads præget af godt kollegafællesskab og samarbejde
 • en engageret forældregruppe og bestyrelse der bakker op om institutionen og dens værdier
 • en kultur, der er styret af et ressourcesyn på børnene
 • et sted hvor du har stor mulighed for indflydelse.

Yderligere oplysninger

Har ovenstående vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Henrik Møller på telefon 41 91 15 86, eller SFO leder Susanne Nielsen 41 91 31 21 for yderligere informationer.

Løn og ansættelse

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst.
Stillingen er en 30 timers stilling til tiltrædelse 1. januar i en tidsbegrænset stilling. Der er tale om et barselsvikariat.

Frist

Ansøgningsfrist er 22. november 2021. 

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 47 .