Jammerbugt kommune søger: Engageret leder af dagplejen

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Jammerbugt Kommune har ambitioner på børnenes vegne. De fortjener det! Derfor søger vi en dygtig og engageret leder til den kommunale dagpleje, så alle børn – uanset deres baggrund – kan få en god fremtid.

Jammerbugt Kommune satser målrettet på at have en bred tilbudsvifte til kommunens yngste børn. Den kommunale dagpleje er derfor allerede i dag et stærkt og veldrevet tilbud, som nyder stor opbakning blandt børnefamilier, der ønsker at leve det gode liv i vores kommune.
For os er det meget afgørende, at dagplejen også fremadrettet er forankret som et levende og tilgængeligt kvalitetstilbud i kommunens mange lokalsamfund. Det forudsætter et nærværende ledelsesmæssigt fokus på det samlede område. Som leder kan du derfor se frem til, at en af dine fornemste opgaver bliver at lede den fortsatte udvikling af dagplejen i et tæt og opmærksomt samarbejde med dine dygtige og udviklingsorienterede medarbejdere!

-- annonce ---

Dine kompetencer

Vi er udkig efter dig, der både brænder for udviklingsopgaver, pædagogisk- og personalemæssig ledelse. Du bliver nærmeste leder for vores dagplejere og dagplejepædagoger, samtidig med at du skal stå i spidsen for den pædagogiske udvikling, varetage forskellige pædagogiske konsulentopgaver samt deltage i forskellige spændende udviklingsprojekter. Dagplejepædagogerne vil bistå dig i det daglige pædagogiske arbejde, men vi forventer, at du også selv kender, kommunikerer og jævnligt er tæt på dine dagplejere. For at lykkes er det derfor nødvendigt, at vores kommende leder har gode relationelle samt kommunikative kompetencer og kan tænke kreativt, når det kommer til formidling og måder at mødes på.

Vi forestiller os desuden, at den kommende leder

  • Er uddannet pædagog og gerne med ledererfaring.
  • Har en lederuddannelse eller er i gang med at tage en
  • Trives med forskellige opgavetyper, der både favner drift og udvikling
  • Er nysgerrig og udviklingsorienteret. Vi har netop lavet en ny organisering som giver dig indflydelse på egne opgaver og plads til noget du brænder for
  • Har en stærk lederidentitet, tør tage ledelse og prøve ting af – vi gør det på jammerbugtsk.
  • Har personlig integritet, som bruges til at finde gode løsninger gennem tæt dialog og sparring med dine medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.

Vi tilbyder

Et spændende job for dig, der både trives med at være tæt på dine medarbejdere og med at arbejde bredt inden for dagplejeområdet. Desuden kan du se frem til det daglige ansvar for ca. 70 kommunale dagplejere fordelt på 15 distrikter og fem dagplejepædagoger samt tilsyn med private børnepassere. Du er ligeledes ansvarlig for et tæt og konstruktivt samarbejde med forældrebestyrelsen og vores øvrige brugere.

Internt i kommunen er der også andre vigtige samarbejdspartnere. Dagplejen er organisatorisk forankret under et samlet skole- og dagtilbudsområde for at skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv fra de starter i et pasningstilbud, til de afslutter deres skolegang.
Du refererer til skole- og dagtilbudschefen og får et tæt samarbejde med lederen af pladsanvisningen, der ligeledes er ny. Endelig bliver du en del af et stærkt og dynamisk ledelsesfællesskab bestående af i alt fem overordnede dagtilbudsledere (områdeledere).

Du kan med andre ord se frem til et meningsfuldt og udviklende lederjob, hvor du får

  • Det overordnede økonomiske, faglige, personale- og styringsmæssige ansvar for dagplejen.
  • Et tæt samspil med dine medarbejdere, bestyrelse, chef og lederkolleger samt med vores brugere.
  • Plads til kreativitet og udfoldelse inden for rammerne.
  • Et lederjob i et område med kompetente medarbejdere og faglige ambitioner.   

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Helle Nørgaard Petersen på telefon 41 91 24 21, hvis du har spørgsmål.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her, kommunens ledelsesgrundlag her og specifikt om dagplejen her

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation og principper for lokal løndannelse.

Første samtale er planlagt til den 4. oktober 2021, og anden samtale afholdes den 11. oktober 2021.

Der stilles en opgave for kandidater, der går videre til 2. samtale.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Danmarksgade 3 i Fjerritslev.

Du skal have kørekort, og det er en fordel, at du har egen bil til rådighed.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 28. september 2021.