Jammerbugt kommune søger: Leder noget på hjertet til Gjøl Skole

Gjøl Skole
Gjøl Skole

JOBANNONCE: Leder med noget på hjertet til Gjøl Skole

Kan du lede den fremtidige udvikling af Gjøl skole og tilhørende vuggestue, børnehave og SFO, så børnene opnår den læring og trivsel, de har fortjent? Nu får du muligheden for at stå i spidsen for et samlet børneunivers i et aktivt lokalsamfund ’lige ved fjorden’ og samtidig bringe dine egne visioner i spil i arbejdet med skolens udvikling.

-- annonce ---


Gjøl skole og dens integrerede institution er et godt eksempel på, at Jammerbugt Kommunes ambitioner på skole- og dagtilbudsområdet bliver til virkelighed. Skolen tilbyder som noget særligt et sammenhængende tilbud fra børnene er 0 år til og med 6. klassetrin. Et tilbud, der er kendetegnet ved gode faciliteter, dejlige udearealer, skøn natur i både ’for- og baghave’, dedikerede medarbejdere samt ikke mindst en stor lokal opbakning.

Medarbejdere og lokalbefolkning deler ambitionen om, at Gjøl skole har de bedste forudsætninger for yderligere at styrke huset som ét samlet tilbud, hvor der samarbejdes om kerneopgaven – børnenes læring og trivsel. Skolen har desuden en dygtig medarbejderstab, der gerne vil forenes om en ny fælles retning. Som ny leder får du derfor mulighed for – sammen med dine medarbejdere og afdelingslederen af skolens SFO og dagtilbud – at finde et fælles DNA, som gør den samlede institution til noget helt unikt.

Dine kompetencer
Du brænder naturligvis for den samlede skole og dens udvikling. Du er motiverende og kan nære de muligheder og synergier, der er i at drive en mindre skole med børn fra vuggestuealderen til og med 6. klassetrin. Din ledelsesstil er kendetegnet ved både optimisme og realisme. Det viser du bl.a. ved at inddrage dine erfarne medarbejdere som aktive medspillere i at drive en god og udviklende skole. Ligesom du sammen med din afdelingsleder skaber et velfungerende lederteam om den samlede institutions hverdag og udvikling.

Skolen har en vigtig funktion i lokalsamfundet, og du forstår betydningen af den store opbakning, skolen altid mødes med. Det er dog samtidig afgørende, at du kan holde fokus på det, I er sat i verden for. Skolen er i dag og skal også i fremtiden være det naturlige valg for de lokale børnefamilier.

Vi forestiller os derudover, at den kommende leder af Gjøl skole og SI:

 • Er uddannet lærer og gerne har ledelseserfaring fra en anden skole eller fx fra et job som afdelingsleder
 • Har en lederuddannelse, eller er i gang med at tage en
 • Er optaget af både faglig- og personalemæssig ledelse, ligesom du har et sikkert overblik over skolens økonomi og drift
 • Er nysgerrig på mulighederne i datainformeret udvikling
 • Har stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med dine medarbejderne, din lederkollega og andre samarbejdspartnere
 • Har personlig integritet og gennemslagskraft. Du kan stå fast, når situationen gør det nødvendigt

Vi tilbyder
En attraktiv lederstilling på en skole, der udgør et trygt og udviklende miljø for lokalområdets børn fra de starter i vuggestue til de afslutter mellemtrinnet. Skolen har 75 motiverede elever, 38 børn i SFO, 36 børnehavebørn, 9 vuggestuebørn samt i alt 22 dygtige kolleger. Skolen ligger i skønne omgivelser og blot 25 minutters kørsel fra bl.a. Aalborg.

I dagligdagen udgør du sammen med afdelingslederen af vuggestue, børnehave og SFO skolens lederteam.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du:

 • Får det overordnede pædagogiske, økonomiske, personale- og styringsmæssige ledelsesansvar for Gjøl Skole og tilhørende institution samt den daglige ledelse af skolen og dens medarbejdere
 • Får et udviklende lederjob på en skole med kompetente medarbejdere og faglige ambitioner
 • Får en unik mulighed for styrke skolen som samlet tilbud baseret på et fælles DNA
 • Deltager i faglige netværk sammen med andre skoleledere, ligesom du får tilknyttet en mentor
 • Har en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig
 • Tilbydes attraktive lønvilkår

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen på telefon 41 91 24 21, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Læs mere om kommunens vision her
Læs mere om skolepolitikken her
Læs mere om Gjøl skole her
Læs mere om kommunens ledelsesgrundlag her

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Første samtale er planlagt til den 25. november 2021, og anden samtale afholdes den 15. december 2021.

Der stilles en opgave, og der indgår test for kandidater, der går videre til 2. samtale.
Tilbagemelding på test foregår den 10. december i Aabybro.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Gjøl Skole, Rønnebærvej 8 Gjøl.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 14. november 2021.