Jammerbugt Kommune søger: Dansk og Idrætslærer til udskolingen – Barselsvikariat

Fjerritslev Skole
Fjerritslev Skole Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Dansk og Idrætslærer til udskolingen – Barselsvikariat

På Fjerritslev Skole søger vi fra 1. august 2023 en engageret og faglig dygtig dansk- og idrætslærer til et barselsvikariat i udskolingen på fuld tid. Vi har brug for en lærer, som også brænder for at tage del i klasselærerfunktionen.

-- annonce ---

Vi kan tilbyde

  • En skole med et velfunderet teamsamarbejde.
  • Dygtige og engagerede kollegaer der arbejder ud fra et anerkendende lærings- og menneskesyn.
  • Mulighed for faglig og pædagogisk udvikling.
  • At arbejde på en udviklingsorienteret skole, hvor der er en uformel stemning i de kollegiale fællesskaber.

Vi forventer, at du er

  • fagligt og pædagogisk velfunderet.
  • dygtig til at arbejde relationsorienteret.
  • kan få alle elever til at føle sig som en del af fællesskabet.
  • understøttende i den enkelte elevs oplevelse af mestring, og derved bidrager til, at eleven får øje på egne styrker og potentialer.

Kort om skolen
Fjerritslev Skole er en afdelingsopdelt skole (SFO, indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. kl. og AKT) med 528 elever. Udskolingen har tre til fire spor på hver årgang. Vi er en LEAPS light skole, hvilket betyder at vi har to årlige forløb med PBL-uger (problembaseret læring) hver af en varighed på to uger.
Det pædagogiske personale er inddelt i velfungerende årgangsteams. Alle teams har uddannede teamfacilitatorer, som bl.a. står for at facilitere teammøderne. I det kommende skoleår skal vi i gang med et kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med UCN, hvor der vil være fokus på fællesskaber.
På Fjerritslev Skole har personale, elever og forældre i samarbejde udvalgt fem værdier, som danner udgangspunktet og rammerne for vores arbejde med at leve op til folkeskolens formålsparagraf. De fem værdiord er: dannelse, anerkendelse, tryghed, engagement og ansvarlighed.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om skolen på www.fjerritslev-skole.aula.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder for udskolingen Britta Borup på telefon 41 91 30 42 eller skoleleder Pernille Hovaldt på telefon 41 91 12 65.

Ansøgningsfrist
Fredag den 9. juni kl. 12.00.

Afholdelse af samtaler
Tirsdag den 13. juni.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn