Jammerbugt Kommune søger: Dagplejer på Gjøl

Gjøl
Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk


JOBANNONCE: Har du plads og hjerterum til at give små børn trivsel og udvikling?
Vi mangler dig, hvis du vil være med til at gøre en positiv forskel for nul- til to årige børn.

I den kommunale dagpleje lægger vi vægt på at skabe et trygt, hjemligt og udviklende læringsmiljø for børn i et tæt samarbejde med de øvrige dagtilbud og skoler.

-- annonce ---


Vi har fokus på, at vi sammen har et professionelt læringsfællesskab med dagplejekollegaer i legestuen om dagplejens børns udvikling og trivsel.

I den kommunale dagpleje udvikles fremtidens dagpleje gennem involvering, dialog og kompetenceudvikling. Vi går gerne nye veje for at skabe et tilbud af høj kvalitet.

Vi søger dig, hvis du bor på Gjøl og

 • vil understøtte barnets trivsel og udvikling gennem positiv relation til barnet og til børnefællesskabet, samt sætte mål for deres læring
 • vil samarbejde med mange forskellige forældre og inddrage dem i et ligeværdigt samarbejde omkring barnets trivsel og udvikling
 • kan inspirere, være undersøgende og bidrage til et samarbejde med kolleger, dagplejepædagoger og ledelse, hvor vi sammen lykkes om kerneopgaven
 • er i stand til at reflektere over egen praksis og arbejde med den styrkede læreplan og herunder det pædagogiske læringsmiljø – pædagogisk uddannelse er ikke en forudsætning, men du skal have viljen til at lære, være undersøgende og sætte mål for dit arbejde sammen med dagplejepædagogen og kolleger
 • kan arbejde selvstændigt i eget hjem, og samtidig være en del af et større professionelt læringsfælleskab og se dig selv som en del af hele dagplejen.

Vi tilbyder dig

 • et fagligt fællesskab med engagerede kollegaer
 • vejledning og sparring med tilknyttet dagplejepædagog
 • introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan
 • lån af relevant inventar, legetøj og Ipad.

Arbejdet som kommunal dagplejer:

 • En dagplejer passer fire børn i sit eget hjem og et barn fra en anden dagplejer ved dennes fravær. Dagplejers hjem godkendes til formålet. Er din partner også indstil-let på at være dagplejer kan I sammen have en dobbeltdagpleje med otte børn.
 • Arbejdstiden er 48 timer om ugen. Der kompenseres for den længere arbejdstid i henhold til overenskomsten.
 • Dagplejeren tilrettelægger dagen, så børnene får de bedste muligheder for trivsel og læring gennem pædagogiske aktiviteter i et nært og hjemligt miljø.
 • Dagplejeren samarbejder med kolleger i pædagogiske heldagslegestuer.
 • Dagplejeren tilknyttes en dagplejepædagog, der vejleder, sparrer og har tilsynsopgaven med børnenes trivsel og læring og det pædagogiske læringsmiljø. Det er en gensidig forpligtelse at skabe praksisudviklende tilsyn.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Vil du vide mere?
Søger du svar på andre spørgsmål i relation jobbet, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte leder af den kommunale dagpleje Henriette Rosenbeck Aaholm på telefon 41 91 23 55.

Du kan læse mere på dagplejens hjemmeside.

Vi ser frem til at fortælle dig meget mere om kvaliteten i et job som kommunal dagplejer.

Frist
Send venligst din ansøgning og CV til os snarest og senest 16. oktober. Vi vil kigge løbende på de ansøgninger som vi modtager med henblik på ansættelse fra 15. november 2022.

Antal ledige stillinger:
1