Jammerbugt kommune søger dagplejer i Brovst

JOBANNONCE: Da børnetallet er stigende søger vi pr. 15. december 2020 eller snarest derefter en dagplejer i Brovst. Vi søger en dagplejer, der har lyst og interesse i at arbejde med børn i aldersgruppen nul til to år, og som har gode pladsforhold inde/ude og et godt læringsmiljø for børn.

Dagplejer – et livsbekræftende job


Du får, sammen med forældrene, mulighed for at være den vigtigste person for fire børn i aldersgruppen nul til to år, hvor læring, udvikling, sjove oplevelser, udfordringer og tætte relationer er omdrejningspunktet.
Din primære kerneopgave er at skabe tryghed, omsorg, trivsel, udvikling og læring i forhold til det enkelte barn, samtidig med at du er ansvarlig for udviklingen i hele børnegruppen.

-- annonce ---

Som dagplejer i Jammerbugt Kommune er der fokus på udvikling og uddannelse.

Inden for de første år tilbyder vi derfor så vidt muligt følgende:

  • Førstehjælp.
  • Intro til relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP).
  • Intro til det pædagogisk læreplansarbejde.
  • Vejledning i løfte- og bæreteknik.

Da dagplejens kendetegn og værdier er hjemlige omgivelser, tryghed, læring, trivsel, dannelse og udvikling gennem hverdagens gøremål, må du forvente at kunne arbejde selvstændigt i dit eget hjem. Der arbejdes ud fra dagtilbudslovens rammer inden for området, med fokus på den styrkede pædagogiske læreplan og ICDP. Arbejdet giver god mulighed for personlig frihed mens du arbejder – og du inddrager så vidt muligt børnene i dine daglige gøremål i hjemmet eller får ordnet andet praktisk arbejde når/hvis børnene sover. Jobbet bærer i det hele taget præg af en stor grad af fleksibilitet.

Det kollegiale fællesskab får du blandt andet i legestuen med dine kollegaer, og der er her mulighed for faglig sparring, refleksion, udvikling og samvær. Målet med legestuen er også at børnene bliver fortrolige i større børnegrupper med blandt andet aldersopdelte aktiviteter og at dagplejeren lærer de andre børn i gruppen at kende, hvilket er af afgørende betydning i forhold til gæstepleje ved sygdom, ferie og uddannelse.

Du får pædagogisk vejledning af dagplejepædagogen, der besøger dig både uanmeldt og efter aftale cikra fem – seks gange årligt eller efter behov. Der føres officielt tilsyn to gange årligt, anmeldt og uanmeldt.

Vi forventer at du som dagplejer kan

  • skabe et lærende, trygt og udviklende miljø for børnene
  • danne gode relationer og skabe tilknytning
  • indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med forældrene
  • indgå i et loyalt og udviklende samarbejde med dagplejepædagogen og kollegaerne
  • tilbyde fysiske rammer ude og inde, der giver plads til udfoldelse og et godt læringsmiljø.

Som dagplejer slipper du for transporttid til/fra dit job, og du har i dit eget hjem en ugentlig åbningstid på 48 timer. Du får syv ekstra fridage pr. år som kompensation for den lange åbningstid. Du er forpligtet til at modtage et femte barn i gæstepleje, deltage i fire årlige aftenmøder og til at deltage i uddannelse og andre kurser.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos dagplejepædagog Dorte Studsgaard på 41 91 25 76 eller dagplejeleder Tina Riis Thomsen på 41 91 24 41.
I øvrigt henvises til Dagplejen.dk hvor der er yderligere oplysninger om dagplejejobbet generelt.

Frist

28. oktober.