Jammerbugt kommune søger: Bør­ne­ha­ve­klas­se­le­der til Skovsgård Tranum Skole – Tranum sko­le­af­de­ling

Foto: Jammerbugtposten.dk.


JOBANNONCE: Tranum skoleafdelings profil: En inkluderende skoleafdeling med fokus på naturen og det omkringlæggende samfund.

Stillingen er en fast og på fuld tid.

-- annonce ---


Vil du være en del af en skole hvor læring, udvikling og trivsel er omdrejningspunktet, så er Skovsgård Tranum Skole en arbejdsplads for dig. Stillingen tilbydes på vores Tranumafdeling.

Hvad forventer vi af dig?
Du bliver en del af et velfungerende afdelingsteam – som arbejder positivt og konstruktivt i forhold til at udvikle og planlægge alle aspekter af opgaverne i en folkeskole.

  1. Du er uddannet pædagog. Meget gerne med erfaring indenfor skoleverdenen og gerne erfaring med inklusion. Du skal have mod på, og kompetencer til, at undervise i dansk i 0. klasse og gerne idræt og natur/teknologi i vores sammenlæste 0.2. klasse.
  2. Du ønsker teamsamarbejdet. Du ser teamarbejdet som afgørende og helt grundlæggende for dit arbejde.
  3. Du søger viden. Du opsøger ny viden og deler – som en selvfølge – din viden med dine kollegaer. At blive inspireret og tage imod vejledning fra andre er kun en naturlig del af din professionelle tilgang til dit arbejde.
  4. Du vil inklusion. Du arbejder systematisk med at mindske de faktorer, som kan være medvirkende til adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker.
  5. Du kan lide at være ude og tage afsæt i naturen. Du kan se dig selv samarbejde med lokalområdet. Vi arbejder med at skabe en profil med fokus på naturen og lokalområdet.

Hvad kan vi tilbyde dig?

  • Du får en mentor. Vi ønsker, at du skal opleve dig tryg og taget imod.
  • Du har et stærkt team omkring dig. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor du aldrig føler dig alene med opgaven.
  • Du får en primærvoksenfunktion i 0. klasse. Vi ønsker, at alle oplever og har et helt særligt ansvar for en gruppe af børn og samarbejdet med deres forældre.
  • Du får en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Generelt om skolen
Skovsgård Tranum Skole er en skole med ca. 270 elever fordelt på to matrikler – en Tranumafdeling og en Skovsgårdafdeling. På begge matrikler er der tilknyttet SFO, og på Tranumafdelingen er der ydermere en børnehave og vuggestue. Tranumafdelingen og Skovsgårdafdelingen ligger med ca. syv kilometers mellemrum – i hjertet af den naturskønne Jammerbugt Kommune.

Vi arbejder ud fra fælles værdier, der danner grundlaget for en fælles retning på alle afdelinger. Vi prioriterer, at der er plads til de enkelte afdelingers egenart.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger kan du kontakte skolen på telefon 41 91 31 61 og spørge efter afdelingsleder Trille Poulsen.

Andet info
Tranum Skoleafdeling er pt. i høring for en eventuel lukning pr. 1. august 2023. Vi forventer, at der kommer svar på dette 22. juni – altså før sidste ansøgningsfrist. Det er ikke første gang vi er lukningstruet – men vi er her den dag i dag. Send gerne din ansøgning under alle omstændigheder. Du kan evt. skrive ”har kun interesse hvis skolen er her efter august 2023”.

Ansøgningsfrist
27. juni 2022 kl. 8.00. Ansættelsessamtalerne finder sted 29. juni fra kl. 16.00.
Ansættelsesdato er pr. 1. august 2022.

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter straffeattest (børneattest).