Jammerbugt Kommune søger: Barselsvikariater til Poppelhuset – SSA, pædagog eller ergoterapeut

Arkivbillede

JOBANNONCE: Barselsvikariater til Poppelhuset – SSA, pædagog eller ergoterapeut

To barselsvikariater på 30 timer søges til Poppelhuset

Vikariaterne er fra 1. maj 2023 eller efter aftale.

-- annonce ---

Poppelhuset hører under Sundhed og Handicap i Jammerbugt kommune.

Bostedet er oprettet efter ABL §105 og borgerne modtager støtte efter §85

I stillingen indgår blandede vagter samt arbejde hver anden weekend. Der er mulighed for lange vagter.

Bostedet har 16 lejligheder. Der er 7 lejligheder i hus C og 9 lejligheder i hus B, hvor den ene er en aflastningsplads.

Poppelhusets målgruppe er borgere over 18 år med medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade eller borgere med neurologiske lidelser. 

Vi søger medarbejdere med relevant viden og erfaring med målgruppen og gerne med en neuropædagogisk uddannelse.
Igennem en helhedsorienteret indsats skal du være med til at skabe livskvalitet, udvikling og trivsel ved borgerne.
Borgerne på Poppelhuset kan have komplekse udfordringer og har individuelle behov for hjælp til ADL-opgaver og støtte i det daglige liv.

Det vil være en fordel, hvis du har viden og erfaring med borgere med autisme og at du kan arbejde i enkeltmandsprojekt.

Poppelhuset tager afsæt i en neuropædagogisk referenceramme.
Vi arbejder ud fra anerkendende, ressourcefokuseret og rehabiliterende/ habiliterende  tilgang. Dette for at understøtte vedligeholdelse/udvikling af borgerens færdigheder.

Metoderne er social færdighedstræning, motiverende samtale og FOTT.

Forventninger til vores kommende kollega 

 • Du engagerer dig i en målrettet og pædagogisk proces, hvor der lægges vægt på din faglighed og personlige kompetencer.
 • Du kan arbejde tværfagligt 
 • Du har fokus på daglig praksis samt borgernes mulighed for at blive mere selvhjulpne.
 • Du er fortrolig med at dokumenterer. Herunder arbejde struktureret med borgernes indsatsmål samt pædagogisk og sundhedsfaglig dokumentation.
 • Du har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, deres netværk, kollegaer samt øvrige samarbejdspartnere.
 • Du er velfunderet og kan se bagom borgerens adfærd i et neuropædagogisk perspektiv.

Vi kan tilbyde dig

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads.
 • Et ansvarsfuldt og udviklende arbejde.
 • mulighed for faglig og personlig udvikling igennem fast supervision, temadage, personalemøder, sparring og beboerkonference.
 • Et samarbejde på tværs af faggrupper.
 • Et arbejde med mulighed for indflydelse på bostedet og indsatsen ved borgerne.

Yderligere oplysninger

Ved behov for uddybning af ovenstående kontakt Tilbudsleder Gitte Røge på mail gir@jammerbugt.dk eller telefon 51 46 40 87 eller Teamleder Louise Eskebjerg på mail lls@jammerbugt.dk eller telefon 41 91 36 85.

Ansøgningsfrist

20. marts 2023.

LÆS OGSÅ: Pas på falsk sms fra “politiet”