Jammerbugt kommune søger: Barselsvikar for vores børnehaveklasseleder på Saltum Udeskole

Saltum Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.


JOBANNONCE: Foran skolens hovedindgang har vi et kunstværk, der illustrerer den rejse, som vi ønsker for vores elever. Lige fra de lærer at stå selv i vuggestuen, til at de når til tops i 9. klasse.
Værket er et symbol på den læringsrejse, som eleverne skal på hos os, fra de kommer i vuggestuen og til de dimitterer.

Reelt kunne værket godt slutte med endnu en tom pæl, højere end de andre, for rejsen slutter ikke hos os. Tværtimod fortsætter den. Det er noget, vi har meget fokus på, da eleverne er afhængige af vores evne til at udvikle et godt uddannelsesmindset hos dem.

På Saltum Udeskole tror vi på, at et godt uddannelsesmindset erhverves gennem en spændende vedkommende undervisning. Af den grund har vi valgt at blive udeskole, hvilket vil sige, at vi anvender en undervisningsmodel der sikrer, at vi får en meningsfuld og varieret undervisning, hvor vi får koblet teori og praksis tættere på hinanden. Derfor siger vi også, at vi tager ud i virkeligheden og ind i fagligheden.

-- annonce ---


Udeskole betyder ikke kun bål, snobrød og våde tæer. Udeskole betyder blandt andet direkte oplevelser, førstehåndsindtryk, sanseindtryk og egne erfaringer. Det vigtigste er, at vi arbejder med skolens fag i konkrete, virkelige sammenhænge. Det styrker fagligheden.

Om stillingen

Vi søger derfor en barselsvikar for vores børnehaveklasseleder, som brænder for at skabe en meningsgivende overgang fra dagtilbuddets legende aktiviteter til 1. klasses fagopdelte undervisning. Du skal kunne se værdien i at dyrke klassefællesskabet og skabe de sunde rutiner, der klæder eleverne bedst muligt på til deres videre skolegang.

Du skal være stærk i relationsarbejdet, dyrke det gode skolehjemsamarbejde og have øje for børnenes forskellige styrker.

Det er vigtigt for os, at du kan se værdien i, at børnehaveklassen er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Aktiviteterne i børnehaveklassen skal lægge vægt på, at eleverne oplever skolen som en tryg og stabil ramme for faglig og social læring og udvikling. De skal lære at lære, prøve og fejle og prøve igen.

Hos os starter hele læringsrejsen langt før 0. klasse. Vores vuggestuer og børnehaver er første stop på den rejse, og du har en vigtig position i overgangen fra leg til læring. Vi er så privilegerede på Saltum skole, at vi har denne unikke mulighed for at skabe sammenhæng over så mange år, så det er vigtigt for os, at du kan se dig selv også i dette samarbejde.

Yderligere oplysninger

His du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Thomas Ravn Monjezi på 41 19 21 26 eller skoleleder Søren Jeppesen på 41 91 31 42.

Vi holder samtaler i uge 21.