Jammerbugt Kommune søger; Afdelingsledere til Aabyhaven Vuggestue og Børnehave

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Du vil som afdelingsleder blive en del af et team bestående af afdelingsledere og overordnet dagtilbudsleder i Aaby Øst, hvor alle har for øje af spille hinanden gode.

Motiveres du samtidig af et ressourceorienteret perspektiv, hvor barnets trivsel, læring og udvikling er i centrum, vil du i denne funktion kunne udfolde dit potentiale for pædagogisk ledelse.

-- annonce ---

Område Aaby Øst består udover Aabyhaven Vuggestue og Børnehave af Børnehuset Biersted og en specialgruppe i Biersted. Du vil som afdelingsleder indgå i et ledelsesteam bestående af en overordnet dagtilbudsleder samt afdelingsleder fra Børnehuset Biersted, og i dagligdagen vil du have et tæt samarbejde med den anden afdelingsleder i Aabyhaven.

Aabyhaven Vuggestue og Børnehave er normeret til 81 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn og består af to afdelinger på to matrikler. Den ene afdeling på Anlægsvej har en vuggestue og en børnehavegruppe med de yngste børnehavebørn, og i den anden afdeling i Thomasmindeparken er de ældste børnehavebørn. Når børnehavebørnene vurderes klar til det, flytter de fra Anlægsvej til Thomasmindeparken. Personalegruppen består af 18 pædagogiske medarbejdere, og der er et stort fokus på friluftsliv i Aabyhaven, og der arbejdes med ICDP som pædagogisk metode.

Der var tidligere én afdelingslederstilling i Aabyhaven, som nu bliver til to stillinger for at sikre ledelse tæt på. Det er derfor væsentligt, at du er aktiv medskaber af faglig sammenhæng for børn, forældre og personale imellem de to afdelinger, i et tæt samarbejde med den overordnede dagtilbudsleder. Du skal tydeliggøre i din ansøgning og din faglige vægtning, om du søger afdelingslederstillingen i afdelingen med vuggestue og de yngste børn i børnehavebørn, hvor der fokus på tryghed og pædagogiske rammer, som understøtter de yngste børns behov, eller afdelingslederstillingen hos de ældste i børnehavebørn, hvor der er et stort fokus på kommende skolestartere.

Kandidaternes profil

Som afdelingsleder skal du have lyst til at udforske den ledelsesmæssige side af dig selv og have en bevidsthed om, at du i den daglige praksis tegner den ledelsesmæssige profil i institutionen.

Stillingen indeholder både børnetid og ledelsestid, hvorfor det er vigtigt, at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver, og du skal have en stærk pædagogfaglig profil og arbejde ud fra en anerkendende tilgang.

Med overblik, en god indlevelsesevne samt omstillingsparathed skal du være tydelig i institutionens pædagogiske profil og motivere medarbejderne gennem din faglige indsigt. Desuden vil du fungere som medarbejdernes nærmeste sparringspartner, ikke mindst hvor opgaverne udfordrer mest.

Du skal turde bringe dig selv i spil på mange arenaer og tage ansvar, samtidig med at du har forståelse for den organisatoriske opbygning, hvor du vil have til opgave at facilitere beslutninger, der skal sikre mest mulig trivsel i det store fællesskab.

Læs nærmere om stillingerne i det vedhæftede notat

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 24. oktober 2019.