Jammerbugt Kommune søger: Afdelingsleder til Børnehuset Aabybro

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Børnehuset Aabybro søger ny afdelingsleder pr. 1. august eller snarest derefter. Børnehuset er en meget velfungerende institution med et fagligt velfunderet personale og en engageret forældregruppe.

Børnehuset Aabybro er normeret til 91 børn (3-6 år). Huset emmer af voksne der brænder for ”deres hus”, ejerskab, ”vi løfter i flok”, faglig stolthed, krydret med en god portion humor og gå på mod, hvilket blot er nogle af de ingredienser, du vil blive mødt med. Huset er fuldt af aktivitet, både i de flotte rammer indendørs og på vores store fantastiske legeplads, hvor vi bl.a. har væksthus, en bålhytte og dyr (kaniner, får, geder og en kat), som er en stor del af vores pædagogiske dagligdag.

-- annonce ---


Du vil skulle stå i spidsen for en stærk pædagogisk profil af Børnehuset. Stillingen indeholder både børnetid (7 timer) og ledelsestid (30 timer), hvorfor det er vigtigt, at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver. Du skal kunne stå fast, gå forrest og kunne tage ansvar og dette er synligt i din tilgang.

Din ledelsesprofil ser derfor således ud

  • Du besidder overblik – både fagligt og generelt, skal kunne holde fokus på organisationen/opgaven og ikke mindst den pædagogiske udvikling og tilgang til børnene.
  • Du er organisationens ”oversætter” og skal derfor være en faglig stærk leder, som kan skabe gennemsigtighed på og til alle niveauer.
  • Du skal være relationelt stærk – både i forhold til personale og børn, således du kan kvalificere arbejdet og samarbejdet omkring børnene i institutionen, med forældre og med eksterne samarbejdspartnere.
  • Din pædagogiske ledelse skal være synlig i din tilgang til både at inddrage medarbejdere i opgaveløsningen og samtidig kunne uddelegere opgaver, så medarbejderne føler sig mødt, anerkendt og inspireret i deres arbejde.
  • Du skal turde at kræve faglighed og stille spørgsmål og motivere personalet til at sætte ord på deres praksis.
  • Du skal have en viden om, og gerne have arbejdede med ”De nye styrkede læreplaner”.

Alt i alt en fagligt dygtig, empatisk og engageret leder, hvor der er fokus på børn, relationer og kvalitet.

Generelt for dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune

Børnehuset er en del af Aaby Vest, som består af 3 institutioner, Ulveskov vuggestue og børnehave, Skipper Clement børnehave og vuggestue og så Børnehuset. Der er på tværs af institutionerne opbygget et stort samarbejde og fællesskab. Her vil du blive en del af ledelsesteamet, hvor du skal være til at bibeholde og videreudvikle kulturen i Aaby Vest, hvor visionen er høj faglighed og stærkt fællesskab.

Børnehaverne har hver deres budget og egne bestyrelser, som du vil være deltagende i.

På dagtilbudsområdet i Jammerbugt kommune arbejdes med ICDP, relations- og ressourceorienteret pædagogik. Det betyder i praksis, at alle medarbejdere på 0-6 års området som minimum er uddannet på metodens modul 1.

I Jammerbugt Kommune bestræber vi os på dagligt at levere dagtilbud af høj kvalitet, dette gør vi blandt andet på baggrund af vores fælles forståelsesramme ’Kvalitetsnotat – kvalitet i Jammerbugt Kommune på 0-6 års området’. Dette samtidig med at vi planlægger og udvikler vores praksis på baggrund af de styrkede læreplaner. Link til kvalitetsnotatet.

Har du spørgsmål til stillingen

eller vil du aftale tid for et besøg, er du velkommen til at kontakte overordnet dagtilbudsleder Karen-Marie, (Krie) Corneliussen på tlf. 41 91 34 71.

Løn og ansættelsesforhold efter med gældende overenskomst.

Der vil blive indhentet børneattest forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist

9. juni kl. 12.00

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 16. juni.