Jammerbugt Kommune søger: Afdelingsleder til Aabyhaven Vuggestue og Børnehave

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Afdelingsleder til Aabyhaven Vuggestue og Børnehave

Aabyhaven Vuggestue og Børnehave er normeret til 88 børnehavebørn og 19 vuggestuebørn og består af afdelinger på 2 matrikler. Personalegruppen består samlet af 18 pædagogiske medarbejdere, og der arbejdes med ICDP som pædagogisk metode. Afdelingen på Anlægsvej har en vuggestue og en børnehavegruppe med de yngste børnehavebørn, og i afdelingen i Thomasmindeparken er de ældste børnehavebørn. Når børnehavebørnene vurderes klar til det, flytter de fra Anlægsvej til Thomasmindeparken. Begge afdelinger er friluftsinstitutioner, hvor udelivet vægtes højt, og der er desuden forældrevalgt madordning. Det er afdelingen i Anlægsvej, hvor der søges en afdelingsleder.

Du vil som afdelingsleder indgå i et ledelsesteam bestående af en overordnet dagtilbudsleder i Aaby Øst samt den anden afdelingsleder i Aabyhavens ældste afdeling og afdelingsleder fra Børnehuset Biersted, og alle i teamet har fokus på at spille hinanden gode og bidrage til faglig sparring. Du vil få medansvar for et tæt dagligt samarbejde med afdelingslederen i den anden afdeling af Aabyhaven, og hvert andet personalemøde afholdes og faciliteres i fællesskab mellem de 2 afdelinger.

I Anlægsvej er der et stort fokus på gode og trygge overgange, både fra dagpleje og fra vuggestuedelen til børnehavedelen, samt overgang til afdelingen med de ældste børnehavebørn. Det er væsentligt at du er aktiv medskaber af faglig sammenhæng for børn, forældre og personale imellem de 2 afdelinger, i et samarbejde med afdelingslederen i Thomasmindeparken og den overordnede dagtilbudsleder.

Motiveres du af et ressourceorienteret perspektiv, hvor barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse er i centrum, vil du i denne funktion kunne udfolde dit potentiale for pædagogisk ledelse.

Kandidatens profil

Du skal have en stærk pædagogfaglig profil og arbejde ud fra en anerkendende tilgang, og erfaring med ICDP er en fordel. Som afdelingsleder skal du have lyst til at udforske den ledelsesmæssige side af dig selv og have en bevidsthed om, at du i den daglige praksis tegner den ledelsesmæssige profil i institutionen. Stillingen indeholder både børnetid og ledelsestid, hvoraf ledelsestiden er ca. halvdelen af stillingen, hvorfor det er vigtigt, at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver.

Med overblik, en god indlevelsesevne samt omstillingsparathed skal du være tydelig i institutionens pædagogiske profil og motivere medarbejderne gennem din faglige indsigt og praksis. Desuden vil du fungere som medarbejdernes nærmeste sparringspartner, ikke mindst hvor opgaverne udfordrer mest. Det fortsatte arbejde med de styrkede læreplaner er et aktuelt fokusområde for institutionen, herunder vil en styrket og systematisk evalueringskultur være et centralt arbejdspunkt for din faglige ledelse.

I Anlægsvej er der en udviklingsorienteret og velfungerende personalegruppe, hvor den enkelte bidrager med noget forskelligt og er stærkere sammen. Personalet har fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i trygge rammer og målrettede læringsmiljøer, og arbejder kontinuerligt på at udvikle deres pædagogiske praksis. Med din involverende og motiverende ledelsesstil, bringer du personalets kompetencer i spil, samtidig med at du sikrer fortsat faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaven.

Der er et tæt samarbejde med områdets dagplejere, institutioner samt tværfaglige samarbejdspartnere, og du skal være i stand til at etablere og vedligeholde disse tætte samarbejdsrelationer. Du mestrer også et tæt og konstruktivt forældresamarbejde, og du formår at skabe følgeskab igennem din ledelsesstil og faglige kompetencer. Du skal turde bringe dig selv i spil på mange arenaer og tage ansvar, og du har forståelse for den organisatoriske opbygning, hvor du vil have til opgave at implementere og facilitere beslutninger, samt nationale og kommunale krav til kerneopgaven.

Vi tilbyder

  • en aktiv og engageret forældregruppe
  • en faglig kompetent og udviklingsorienteret personalegruppe
  • en arbejdsplads med høj arbejdsglæde
  • et ledelsesteam hvor dialog og tæt faglig sparring er en grundpræmis
  • et dagtilbudsområde med fokus på kerneopgaven og et professionelt læringsfællesskab
  • en masse fantastiske børn

På Jammerbugt Kommunes hjemmeside, jammerbugt.dk kan du læse mere om kommunens børnepolitik i Kvalitetsnotatet, Sammenhængende børne- og ungepolitik, samt det kommunale ledelsesgrundlag.

På Aabyhaven Vuggestue og Børnehaves hjemmeside kan du læse institutionens styrkede læreplan.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingens indhold, kan du kontakte overordnet dagtilbudsleder Annie Brøndum på 41 91 32 51.

LÆS OGSÅ: Return of the Zombies – Årets mest skræmmende familieløb er tilbage