Jammerbugt Kommune søger: Afdelingsleder til Aaby Søndre Gade på Aabybro Skole

Aabybro Skole
Aabybro Skole Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Afdelingsleder til Aaby Søndre Gade på Aabybro Skole

På Aabybro Skole søger vi en særdeles dygtig afdelingsleder med et stærkt pædagogisk fundament, som vil gøre en forskel for vores elever, forældre og medarbejdere på Aaby Søndergade, som organiserer sig omkring eleverne fra 6.-10. klasse og specialområdets udskoling.

-- annonce ---

Jammerbugt Kommune har høje ambitioner for de kommunale folkeskoler. Det har vi taget til os på Aabybro Skole. Vi arbejder hver dag for at blive bedre, dygtigere og blive en endnu bedre udgave af os selv i morgen. Hos os er grundtanken, at børnenes personlige, sociale og faglige udvikling er omdrejningspunktet for at drive en god skole og SFO. Medarbejdernes faglighed skal være høj, så vi igennem deres arbejde med børnene lykkes bedst muligt. Det er derfor kendetegnende for skolen, at såvel børn som medarbejdere kontinuerligt arbejder med at udvikle sig.

Vi er på udkig efter en dygtig og samarbejdsorienteret leder, der har fingeren på den pædagogiske og faglige puls. Du skal derfor kunne sætte, lede og følge op på en dynamisk dagsorden og samtidig være åben og oprigtigt interesseret i medarbejdernes input samt børnenes trivsel og udvikling. Det er afgørende, at du sammen med dine kolleger i ledelsesteamet får skabt et konstruktivt og åbent samarbejde om skolens opgaver.

En væsentlig del af stillingen er ledelse af medarbejdere, både i almen- og specialregi. Du skal derfor have mod på – og gerne erfaring med ledelsesopgaven. I dit daglige virke skal du have lyst til at ”være tæt på kerneopgaven”, så du ofte er at finde på gulvet i dialog og sparring med medarbejderne. Du skal være en leder, der lytter, men også en leder der med afsæt i fælles drøftelser kan sætte en klar pædagogisk, faglig og didaktisk retning. Endelig forventer vi af dig, at du er struktureret og velorganiseret, så du kan tage et medansvar for planlægning af skoleåret, holde tråd i samarbejde med forældre, faglige indsatser osv.

Samarbejdet med forældrene vægtes højt på Aabybro Skole. Evnen til at indgå i et professionelt samarbejde med dem om deres børns trivsel og udvikling er vigtig. Vi ligger i et område, hvor forældrene har høje forventninger til skole og SFO, så det er væsentligt, at du dygtigt og ordentligt kan kommunikere med en bred forældreskare.

Vi forestiller os desuden, at du

 • har en uddannelse som lærer
 • har en lederuddannelse eller en anden relevant videreuddannelse på diplom- eller masterniveau
 • har relevant ledererfaring
 • er interesseret i og har kompetencer indenfor et fagligt område, fx dansk/læsning, inklusion, it og digitalisering eller lignende.
 • har stærke relationelle kompetencer som omsættes i et konstruktivt samarbejde med bl.a. PPR, forældre og øvrige interessenter.
 • evner koordinering og har et stort overblik
 • er en dygtig og loyal ambassadør for den skole, som vi alle er stolte af

Vi tilbyder

En spændende og udviklende lederstilling på en nyere skole med moderne faciliteter og attraktive fysiske rammer. Skolen har 1050 motiverede elever og 130 dygtige kolleger, hvor du vil spille en central rolle for en lang række af dem.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du

 • bliver en del af et aktivt lederteam, der samarbejder om skolens hverdag og udvikling
 • får gode muligheder for faglig og personlig udvikling og plads til at føre gode ideer ud i livet
 • bliver en del af et arbejdsfællesskab med højt til loftet, godt humør og en udviklingsorienteret kultur
 • har en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig

Løn- og ansættelsesforhold i henhold gældende overenskomst og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og efter principperne for lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Majbritt Krogsgaard på mobil 20 44 11 84, hvis du har spørgsmål.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside

Første samtale er planlagt til den 14. december, og anden samtale afholdes den 21. december 2022.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Aabybro Skole, Aaby Søndergade 35, 9440 Aabybro.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag, den 9. december 2022.