Jammerbugt Kommune søger: Ad­mi­ni­stra­tiv me­d­ar­bej­der med flair for økonomi og au­to­ma­ti­se­ring

Arkivbillede


JOBANNONCE: Sekretariatet i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har fokus på, at sikre den brede understøttelse af chefgruppe og forvaltningen som helhed. Sekretariatet arbejder hen i mod en mere datadreven og automatiseret understøttelse, hvorfor vi er på udkig efter en stærk administrativ profil med flair for økonomi og øje for automatisering.

Stillingen er bygget op omkring tre kerneelementer: generel administrativ understøttelse, økonomiunderstøttelse og at være ude i organisationen med henblik på automatisering. Der er tale om en stilling bestående af spændende opgaver både inden for drift, økonomi og projekter på tværs af forvaltningen.

-- annonce ---


Du vil skulle sidde med en række økonomi og administrative opgaver, der blandt andet omfatter:

 • Betalinger, fakturering og bogføring bl.a. inden for det mellemkommunale område
 • Håndtere telefon- og mailhenvendelser
 • Automatisering af arbejdsgange og processer

Du vil få mange snitflader ud i afdelingerne i forvaltningen hvad enten det er på sundheds-, beskæftigelse-, senior- eller handicapområdet. Vi søger derfor en medarbejder, der har mod på at gå ud i afdelingerne og være undersøgende på arbejdsgange og opgaveløsningerne med øje for at gøre tingene ”smartere”. Du vil derfor bl.a. få til opgave at implementere og administrere forskellige automatiseringsløsninger rundt om i organisationen.

Dig og dine kompetencer

 • Vi forventer, du har en høj faglighed, som du formår at omsætte i hverdagen og at du er imødekommende og servicemindei mødet med andre.
 • Da stillingen vil være præget af megen selvbestemmelse, forventes du kunne strukturere dine opgaver, bevare overblikket over de mange forskelligartede opgaver samt evne at koordinere med andre relevante samarbejdspartnere ift. opgaveløsningen.
 • Du kan udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser, beskrive og medvirke til implementeringsprocesser samt har øje for sammenhænge og strukturer på tværs af forvaltningen
 • Du tager ansvar for opgaveløsningen, kan navigere i de forskelligartede opgaver, som skal løses i en tempofyldt og foranderlig hverdag
 • Du trives med administrativt arbejde og dokumentation som du formår at få omsat på skrift i en forståelig måde

Vi arbejder bl.a. med ØS Indsigt, AS 2007 og Excel, som det vil være en fordel at have kendskab til – men ikke et krav.

Vi tilbyder

 • Selvstyrende team, hvor fællesnævneren er, at vi vil have et godt arbejdsmiljø, og at det skal være sjovt at gå på arbejde.
 • Høj grad af medindflydelse og medansvar, og hvor du bliver en vigtig del af den videre udvikling og indsats på området
 • Et alsidigt og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Du skal kunne trives i et spændende, professionelt, dynamisk og travlt miljø med varierende opgaver, men hvor der er højt til loftet, og smilene sidder løst

Det praktiske
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Løn efter overenskomst og principperne i Ny Løn.

Ansættelsessted er Administrationsbygningen Brovst, Borgervænget 12, 9460 Brovst.
Men du må forvente opgaver ude af huset på de andre lokationer, der er tilknyttet forvaltningen.

Ansøgningsfrist
22. september 2022 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler 26.-27. september.

Ansættelse fra den 1. november 2022 eller snarest muligt.

Evt. spørgsmål
vedr. jobbets indhold kan rettes til teamleder Christina Ebert, telefon 41 91 19 35 eller sekretariatschef Flemming Staun, telefon 41 91 27 97.

Antal ledige stillinger:
1