Jammerbugt Kommune skal teste Slow TV til demente

Foto: Televindu.dk

Virksomheden Televindu har indgået et partnerskab med Jammerbugt Kommune om at afprøve og udvikle Slow TV som et sansebaseret og aktivt tiltag over for demente borgere.

TV-genren er særlig velegnet til at skabe tryghed og vække minder hos demente borgere. Sundhedsstyrelsen støtter arbejdet, som starter officielt tirsdag 24. september på Solbakken Plejecenter i Brovst.

-- annonce ---

Mere end 100 videoer af lokalområdet, cykelture, færgerejser, solnedgange, rejsedestinationer og meget mere ligger klar på videoplatformen Televindu, som virksomheden af samme navn står bag. Med støtte fra Sundhedsstyrelsen skal virksomheden sammen med Jammerbugt Kommune, som eneste kommune i landet, udvikle og afprøve virkningen af videoerne i en to-årig periode. Televindu vil på ugentlig basis tilføje nye videoer til videoplatformen.

Projektet kommer til at involvere de otte plejecentre og fire aktivitetscentre i kommunen og dermed 562 borgere. 

”Som ordet Slow TV antyder, er videoerne optaget i et roligt tempo, som alle kan følge med i. Vores hidtidige erfaringer viser, at den type videoer er særligt velegnet til demente borgere, da videoerne er med til at skabe en familiær og tryg stemning. Det rolige tempo giver plads til, at borgerne kan snakke med andre imens, uden at de taber tråden. Samtidig kan det være tryghedsskabende og beroligende at se en video fra naturen eller et velkendt landskab”, fortæller projektleder Martin Ulstrup fra Televindu. 

Videoerne har mange funktioner

Ud over en tryggere stemning, kan videoerne være med til at vække minder. Flere af videoerne er fra Jammerbugts lokalområder, og nogle er fra aktiviteter, borgerne har en tilknytning til.

Derfor vil videoerne også være et naturligt afsæt til samtaler om steder, aktiviteter eller interesser, som borgerne har haft tidligere, inden sygdommen satte ind.

”Almindelige programmer i TV er ofte for stressende og har for komplekse handlinger, som gør demente forvirrede og urolige. Med Slow TV får vi mulighed for at tilpasse niveauet af stimuli til borgerne samtidig med, at videoens indhold appellerer til deres personlige interesser”, fortæller Tanja Christensen, der er områdeleder for plejecentrene i Jammerbugt Kommune. 

Borgere med demens oplever ofte fysisk træning som meningsløst og mangler motivationen til at bevæge sig. I løbet af projektet vil Jammerbugt Kommune og Televindu derfor undersøge om, videoerne også kan bruges til motion og rehabilitering. Ved at placere en træningscykel foran skærmen i fællesarealet, kommer borgerne til at kunne cykle med til cykelvideoer fra kendte omgivelser i kommunen og spændende områder i udlandet, og dermed blive motiveret til at træne.

Pårørende kan også lave videoer

Undervejs i projektet bliver antallet af videoer udbygget, både af Televindu selv, men også de pårørende til borgernes på plejecentrene har mulighed for at låne udstyr og optage videoer, der har en betydning og interesse for den enkelte borger.

Udstyret kan familie og pårørende låne fra plejecentrene. Det er på størrelse med en mobiltelefon og meget enkelt at bruge, samtidig sikre udstyret, at videoerne bliver stabile og behagelige at se på. Pårørende og plejepersonale kan også tage kontakt til Televindu med ønsker til optagelser af områder eller aktiviteter, som borgerne på plejecentrene kan have et særligt forhold til.

”Vi kan se mange muligheder i videoerne, som vi skal teste og udvikle sammen med Televindu. Videoerne kan vi bruge som et aktivt redskab til at skabe samtaler, og videoerne har en inkluderende effekt, da borgerne bliver optaget af de rolige handlinger i videoerne og derfor har nemmere ved at føle sig trygge i fællesrummene på plejecentrene”, fortæller Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Flere kapaciteter er med som rådgivere på projektet for at sikre videoer, der er målrettet målgruppen. Ud over Televindu og Jammerbugt Kommune deltager projektleder i Ensomme Gamles Værn Cand.psych. Andreas Nikolajsen, demenssygeplejerske Majbritt Ulstrup og neuropsykolog fra Østfold Hospital Elisabeth Holmboe.