Jammerbugt Kommune og landbruget finder fælles løsninger på klimaudfordringerne

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Agri Nord, Landbonord og Jammerbugt Kommune har sammen sat sig for at fremme bæredygtighed og finde løsninger på klimaudfordringerne. Vel at mærke løsninger, som samtidig understøtter landbruget i dets udvikling. 

Landbruget er et stærkt og vigtigt erhverv i Jammerbugt Kommune og fylder meget i kommunens samlede klimaregnskab. Derfor spiller landbruget en vigtig rolle i indsatsen for at leve op til kommunens klimamål, som er ambitiøse.


Jammerbugt Kommune er nemlig en af 20 danske kommuner, der er med i det såkaldte DK2020-pilotprojekt, hvor målsætningen er at leve op til Paris-aftalen gennem reduktion af CO2-udledning og tilpasning til forventede klimascenarier.

Med det nye fælles samarbejde drøfter landbruget og Jammerbugt Kommune muligheder og barrierer for landbrugets grønne omstilling. Og via Agri Nord kan det enkelte landbrug ved hjælp af det internationalt anerkendte analyseværktøj RISE få udformet en handlingsplan for, hvad landbruget kan gøre for at blive endnu mere bæredygtigt.

Konkret kan indsatsen i landbruget handle om at ophøre med at dyrke de mange kulstofrige lavbundsarealer i kommunen, da dyrkningen af netop disse jorde udleder store mængder CO2 og lattergas. Og det kan handle om at vælge lokale leverandører og energirigtige løsninger, når der skal købes ventilation eller bygges stald.

For landbruget er der ofte en økonomisk gevinst ved at gøre produktionen mere bæredygtig. Der kan måske spares penge på at vælge energirigtige løsninger eller opnås bedre priser ved at levere bæredygtige produkter. I takt med at bæredygtighed bliver et parameter for pengeinstitutter, når de skal låne penge ud, vil landbrug med en bæredygtighedsstrategi have nemmere ved at få finansieret fremtidige udvidelser eller ombygninger.

I Fjerritslev bor en konventionel svineproducent, der tror på en bæredygtig fremtid – læs mere om det her; http://www.e-pages.dk/agrinordnyt/31/

Fakta:

  • Landbruget er blot ét af fokusområderne i den klimahandlingsplan, som Jammerbugt Kommune arbejder på.
  • DK2020-projektet er støttet af Realdania og CONCITO (Danmarks grønne tænketank)
  • I den danske klimalov har Folketinget vedtaget, at den danske CO2-udledning skal sænkes med 70 % procent inden 2030.