Jammerbugt Kommune: Lukket for flextrafik torsdag 9. juni

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Jammerbugt Kommune: Lukket for flextrafik torsdag 9. juni

NT – Nordjyllands Trafikselskab oplyser, at det ikke er muligt at bestille eller gennemføre flexkørsel i morgen torsdag 9. juni.

-- annonce ---


Det skyldes ekstraordinære udfordringer med at skaffe biler til at udføre kørslen. Derfor aflyser vores kørselskontor i øjeblikket alle bestilte ture.

Berørte borgere samt forældre til skoleelever bliver kontaktet i løbet af i dag onsdag 8. juni.

Aflysningerne vedrører primært kørsel til læge og speciallæge samt kørsel til genoptræning.

Derudover berøres mindre dele af kørslen af skoleelever med taxa til folkeskoler og specialskoletilbud i og udenfor Jammerbugt Kommune.