Jammerbugt Kommune indgår kontrakt om etablering og drift af el-ladestandere

Foto: Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har indgået en 8-årig kontrakt med E.ON Drive, som skal etablere og drifte el-ladestandere i Jammerbugt Kommune.

Etablering og drift af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune har været i udbud et samarbejde mellem kommunen og E.ON Drive starter nu fra torsdag 15. september 2022.

-- annonce ---

De offentligt tilgængelige el-ladestandere bliver primært etableret ved kommunale ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser. Disse parkeringspladser skal have etableret mindst én el-ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest 1. januar 2025, jf. ladestanderkendtgørelsen.

Forventningen er dog, at el-ladestanderne vil være etableret og i drift i løbet af et år. Således vil ladeinfrastrukturen til elbiler i Jammerbugt Kommune være bedre rustet til den kommende turistsæson.

”Jammerbugt Kommune har stået for det første udbud, der er lavet i kommunerne, efter den nye lovgivning for opsætning af ladestandere er trådt i kraft. Vi er glade for at kunne udvide vores ladenetværk i Jammerbugt til gavn for området og for turister. Ladestanderne bliver en del af E.ON’s landsdækkende ekspanderende ladenetværk”, fortæller Anders Krag, der er chef for E.ON Drive infrastruktur.

På kommunens hjemmeside findes en liste over de lokaliteter, hvor E.ON opsætter offentligt tilgængelige el-ladestandere, jf. ladestanderbekendtgørelsen. Listen vil blive opdateret i takt med, at de forskellige el-ladestandere kommer i drift. Oversigten er her.

”I Jammerbugt Kommune ser vi frem til samarbejdet med E.ON Drive, vi glæder os over at være den første kommune, der har udbudt etablering og drift af el-ladestandere, efter den nye lovgivning er trådt i kraft. Det betyder, at kommunens borgere og besøgende allerede inden dette års udløb vil opleve, at de første kommunale el-ladestandere kommer i drift”, fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget Michael Krogsgaard.