Jammerbugt Kommune indgår forlig

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune og Lone Jensen har indgået forlig i sagen, hvor Jammerbugt Kommune, som mandatar for fire politikere og 12 nuværende og tidligere ansatte, havde anlagt søgsmål på grund af injurierende udtalelser.

Det fremgår af det indgåede forlig, at Lone Jensen erklærer, at de ytringer og beskyldninger, som hun den 21. februar 2019 fremsatte mod navngivne nuværende og tidligere medarbejdere og politikere i Jammerbugt Kommune, var uberettigede og grundløse, hvorfor hun uforbeholdent har trukket sine ytringer og beskyldninger tilbage.


Samtidig har Lone Jensen undskyldt over for alle de omtalte personer og beklaget enhver gene og uret, hun måtte have forvoldt med sine uberettigede og grundløse beskyldninger.

Jammerbugt Kommune er tilfredse med forliget, da indgåelse af et forlig langt er at foretrække frem for at skuffe indgå i en retssag mod en borger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunen som arbejdsgiver er forpligtet til at reagere i de få tilfælde, hvor kommunens medarbejdere uberettiget kritiseres og hænges ud for deres arbejde og opgaveløsning.