Jammerbugt Kommune er nordjysk mester i EUD-ansøgninger

Diana Aarestrup 8A)
Formand for beskæftigelsesudvalget Diana Aarestrup (A) Foto: Erik Sahl
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune er nordjysk mester i EUD-ansøgninger

Med et søgetal til erhvervsuddannelserne på 30,6 procent er Jammerbugt Kommune den nordjyske kommune med størst procentvis søgning til erhvervsuddannelserne. Praksisfaglighed og konkret viden om arbejdslivet til skoleelever vægtes da også højt i kommunen. 

Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort årets søgetal til ungdomsuddannelserne, og de viser, at i Jammerbugt Kommune er søgningen til erhvervsuddannelser på det højeste siden 2020 med 30,6 procent, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.

Søgetallet viser også, at der det seneste år er sket en positiv udvikling i søgningen til netop erhvervsuddannelserne. I 2023 var søgetallet til erhvervsuddannelserne 25,8 procent, hvilket var det laveste i Jammerbugt Kommune siden 2018.

”Hænderne op” – en smagsprøve på arbejdslivet

”Det er glædeligt, at søgetallet igen er steget til erhvervsuddannelserne, da det er et område, der vægtes i Jammerbugt Kommune,” udtaler Diane Aarestrup, Formand for Beskæftigelsesudvalget og fortsætter:

”Derfor afholder vi også hvert år i november måned ”Hænderne op”- dagen, hvor elever i 8., 9. og 10. klasse er ude og opleve lokale arbejdspladser gennem tre virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesmesse, hvor de møder de mange ungdomsuddannelser, som de har mulighed for at søge efter 9. og 10. klasse.”

”Hænderne op” afvikles som et samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen, Skole- og Dagtilbudsafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Dagen har til formål at give eleverne mulighed for at få et indblik i, hvad man kan arbejde med på lokale virksomheder og offentlige arbejdspladser, og hvilke uddannelser det kalder på.

Fokus på praktik og praksisfaglighed

Der har løbende over året været fokus på området i samarbejdet mellem UU og Skole- og dagtilbudsafdelingen, og ude på de enkelte skoler er der arbejdet med fokus på praksisfaglighed.

Susanne Møller Jensen (A)
Susanne Møller Jensen (A) formand for Børne- og familieudvalget. Foto: Jammerbugt Kommune

Susanne Møller Jensen, formand for Børne og Familieudvalget udtaler:

”Vi arbejder for at få mere praksisfaglighed ind i undervisningen, da det er vigtigt, at vores elever oplever, at det de lærer også kan bruges, når man arbejder med produkter og opgaver fra den virkelige verden.”

”Derfor vedtog vi også i 2021 en Erhvervspraktikpolitik, som sikrer, at alle vores elever i 9. klasse kommer i én uges erhvervspraktik, fordi det kan være med til at afklare dem i forhold til uddannelsesvalg, men også motivere dem i forhold til valg af fremtid uddannelse, fortsætter Susanne Møller Jensen. Erhvervspraktikken følges op af vejledningsindsatsen og understøttes af UU Jammerbugt.

Fire skoler har været med i et udviklingsprojekt med AMU Sandmosen, hvor man har afprøvet brobygningsmodeller, som har givet eleverne hands-on erfaringer med en række af de grønne erhverv. Samtidig arbejdes der bredt i skolevæsnet med blandt andet Makerspace og Engineering, som begge understøtter arbejdet med praksisfaglighed, virkelige problemstillinger og produkter.

30,6 procent af eleverne har i år søgt en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Det placerer Jammerbugt kommune knap 11 procentpoint over landsgennemsnittet på 19,9 procentpoint og højest i Nordjylland.