Jammerbugt Kommune 8. bedste i kategorien Uddannelse

Arkivbillede

På dagsordenen på næste møde i Børne- og Familieudvalget den 28. oktober er en orientering om kortlægning af samarbejdet mellem erhvervsliv og folkeskoler i Jammerbugt Kommune, udarbejdet i 2019 af Dansk Industri.

Sagsfremstilling

-- annonce ---

Dansk Industri har taget temperaturen på det lokale erhvervsklima i 93 af landets 98 kommuner og her er Jammerbugt Kommune med helt fremme, når der ses på kategorien Uddannelse med en placering som nummer 8. Uddannelse er én af ni kategorier, som DI bruger til at måle det lokale erhvervsklima. Kategorien Uddannelse beskriver kommunens placering på et spørgsmål om tilfredshed med skolernes samarbejde med virksomhederne og på seks statistiske indikatorer, der på forskellige vis belyser, i hvor høj grad det lykkes at give den fremtidige arbejdsstyrke en god uddannelsesmæssig ballast. De statistiske indikatorer er:

Andel 25-64-årige med en uddannelse efter grundskolenAndel 25-64-årige med en uddannelse efter grundskolen, ændring over tre årKarakter ved folkeskolens afgangseksamen ift. baggrund (svarer til CEPOS’ opgørelse over skolernes løfteevne)Karakterer ved folkeskolens afgangseksamen ift. baggrund, ændring over tre årAndel af en 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden for ti år efter 9. klasseAndel af en 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden for ti år efter 9. klasse, ændring over tre år.

På spørgsmålet om de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne (fx virksomhedsrelevant undervisning og virksomhedsbesøg) placerer Jammerbugt Kommune sig som nummer 12 og er rykket 24 pladser frem fra nummer 36 i forhold til undersøgelsen af erhvervsklimaet i 2018. Samlet set placerer Jammerbugt Kommune sig på en flot 8. plads i forhold til kategorien Uddannelse, det er 32 pladser bedre end i 2018, hvor Jammerbugt Kommune var placeret som nummer 40.

Resultatet går godt i spænd med Tænketanken CEPOS’ undersøgelse fra tidligere i år, der viste, at folkeskolerne i Jammerbugt Kommune er den tredjebedste i landet til at løfte levernes faglige niveau, når der tages højde for det socioøkonomiske grundlag. På denne indikator er kommunen i DI’s kortlægning af erhvervsklimaet gået fra en placering som nummer 44 i 2018 til nummer 3 i 2019.

Samarbejdet med virksomhederne sker på tværs af alle klassetrin og i projektet “Liv i By og Skole – Fra ide til læring”, hvor skolerne arbejder med åben skole på en helt ny måde. Partnerskabet med Dansk Byggeri er også medvirkende til, at der laves nye, spændende og formaliserede rammer for skolernes samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Hænderne op arrangementet, der planlægges og afvikles på tværs af Social, Sundhed og Beskæftigelses- og Børne- og Familieforvaltningen er også med til at sikre, at alle elever i 8.-10. klasse kommer ud på tre virksomhedsbesøg med det formål at sikre, at de stifter bekendtskab med de erhvervs- og uddannelsesmuligheder, der er i det lokale erhvervsliv.

Som forberedelse til virksomhedsbesøgene har skolerne fået forberedelsesmateriale ud, da det øger værdien af virksomhedsbesøget for både elever og virksomheder. Dette er alle ting, der har en positiv indvirkning på virksomhedernes oplevelse af folkeskolerne i Jammerbugt Kommunes samarbejde med virksomhederne.

Jammerbugt Kommune placerer sig på en samlet 37. plads i undersøgelsen. Placeringen som den 8. bedste kommune i kategorien Uddannelse har dermed en betydelig positiv indflydelse for Jammerbugt Kommunes samlede placering.