Jammerbugt i en ny retning

Jørgen Ravn Christensen (C), Merete Fuglsang Hansen (T), Vibeke Dalsgaard (B), Jørgen Bjerregaard (KD)


Under dette slogan danner KristenDemokraterne, Liste T – Lokallisten Jammerbugt, Det
Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti valgforbund til Kommunalvalget den 16.
november 2021. Det er et teknisk valgforbund, for vi er ikke enige om alt, lyder det fra gruppen.

Men på tre vigtige områder er vi helt enige:
-Vi skal have et mere borgernært demokrati. Vi vil arbejde for en markant større åbenhed omkring de beslutninger, der tages. Vi vil have et levende demokrati, hvor der lyttes til
alle.

-- annonce ---


-Vi skal have gang i tilflytningen. Vi skal have vendt den nedadgående kurve på befolkningstallet, så kommunen fremadrettet har råd til at yde den nødvendige service til borgerne.

-Vi skal sikre liv i hele kommunen. Vi er stålsatte på at skabe endnu flere arbejdspladser
i hele Jammerbugt.

Valgforbundet er en videreførelse af valgforbundet fra kommunalvalget i 2017.
-Alle partier har nydt godt af samarbejdet, og vi er derfor glade for, at det kan fortsætte. Viljen til at ville samarbejde – på tværs af politiske skel – står centralt for vores måde at tænke og arbejde med politik.