Jakob Axel Nielsen: Prioritering af forsvar og grøn omstilling

Jakob Axel Nielsen, Folketingskandidat (K). Foto: Privat

Af Jakob Axel Nielsen, Folketingskandidat (K)

Prioritering af forsvar og grøn omstilling

-- annonce ---

Danmark kommer i de næste mange år – i generationer vurderer jeg – til at prioritere forsvaret. Heldigvis har et bredt politisk flertal (nationalt kompromis) besluttet at øge forsvarsudgifterne til 2% af BNP, sådan som vi har været forpligtet til, men ikke levet op til overfor vores NATO allierede.

Jeg kunne godt have tænkt mig, at det skete hurtige end 2033, men lad det nu være. En aftale er en aftale.

Hvorfor er det nødvendigt? Da muren faldt i 1989 troede mange i den frie vestlige verden, hvor fred og frihed til at sige, tænke, skrive hvad man vil, at vores samfundsindretning var så stærk, at andre naturligvis ville kopiere den!

Det skulle siden vise sig ikke at være tilfældet! Første øjenåbner fik vi med terrorangrebet i 2001 mod World Trade Center i New York! Siden fik vi i bagklogskabens ulidelige klar lys mange chancer for at erfare, at Putin mente det alvorligt, når han sagde, at Sovjets sammenbrud var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede! Han mener, at Rusland har en forudbestemt ret til at være overherrenation over sinde nabolande. Putin ønsker ikke, at hans eget folk ej heller folkene i nabolandende må komme til at opleve demokrati og frihed!

Det har vi for alvor fået øjnene op over for ved hans invasion af Ukraine, men verden kunne i bagklogskabens klare lys godt have set det 10 – 15 år tidligere!

Siden murens fald i 1989 har de fleste vestlige nationer underprioriteret sine forsvar, og Danmark i særdeleshed.

Vi har vedligeholdt vores NATO forpligtigelser og anses som en loyal partner. Det er godt, for vi sled alvorligt på loyaliteten i 1980`erne med de 28 NATO dagsordener.

NATO er en meget vigtig alliance for alle dem, der holder af demokrati og frihed, men Europa må bygge sit forsvar op til i højere grad at være selvhjulpne. Det er der mange grunde til. USA er hovedkræften i NATO, og dem vil vi blive ved med, at samarbejde med, men USA får også sit at se til hen over Stillehavet, hvor Kina er en voksende trussel, og truer generelt og i særdeles hed Taiwan, der fungerer som en slags demokrati! USA kan genvælge Trump eller en anden, der ikke er loyal overfor NATO forpligtigelserne; og sidst men ikke mindst. Mange af de trusler vi oplever mod vores frie vestlige værdier kommer fra vores “egen baghave” nemlig Rusland. Det er derfor naturligt, at Europa kan selv.

Jeg tror på, at et godt forsvar virker som en afskrækkelse af at forsøge sig. Jeg håber aldrig et stærkt forsvar skal i brug!

Er det hele da kun dårligdom? Nej der er den fordel ved vores fokus på forsvar og sikkerhedspolitik, at vi kan udvikle nye industrier, som understøtter danske arbejdspladser og dansk velstand.

Dels er moderne forsvar også overvågning og højteknoligisk IT udstyr, hvor danske virksomheder kan gøre sig gældende. Dels er energipolitik ikke længere energipolitik, der traditionelt har drejet sig om forsyningssikkerhed. Nej i dag er energipolitik sikkerhedspolitik og dermed storpolitik. Vi kan ikke uden at forskubbe magt sende flere hundrede milliarder af dollars til mellemøstlige diktaturer og til Putins Rusland uden at forskubbe magt! Derfor skal vi stoppe afhængigheden, så vi ikke sender vores penge til fjenden.

Det gøres bedst ved en højteknologisk energiomstilling, som bliver grøn. Sol og Vind skal producere el, Vi skal satse på Power to X, så vi stadig kan flyve osv.

Der er nok at se til, og vi skal i gang i Danmark ligesom Danmark skal være en førende stemme i hele den vestlige verden for den grønne omstilling. Vi har industrierne til det.