Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber. Samtidigt sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr.

Iværksætterselskabsformen blev skabt med det formål at styrke iværksætteriet ved at gøre det let og billigt at starte sin egen virksomhed. Desværre har Erhvervsstyrelsens ”Analyse af iværksætterselskaber” fra 17. september 2018 vist, at selskabsformen desværre i for mange tilfældet er blevet brugt mod hensigten.

Analysen viser blandt andet, at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Tilmed har taxierhvervet oplevet stor udnyttelse af selskabsformen.

Derfor har regeringen nu indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber. Samtidig bliver kapitalkravet til anpartsselskaber sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr., så kravet kommer mere på niveau med de øvrige skandinaviske lande. Hermed sikres det, at der fortsat er gode muligheder for at oprette selskaber.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K):

”Det er vigtigt for iværksætteriet, at det er nemt og billigt at stifte virksomhed i Danmark, og det var også den oprindelige tanke med iværksætterselskaberne. Men IVS’erne har blandt andet den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og efterfølgende lade dem tvangsopløse uden selv at miste penge. Det medfører en risiko for svig. Derfor vælger vi nu at afskaffe selskabsformen. Til gengæld gør vi det billigere at oprette et anpartsselskab, så det fortsat er nemt og billigt at oprette selskaber i Danmark.”

Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF):

”Med iværksætterselskaberne er det blevet for nemt at oprette virksomheder og risikofrit bedrage samfundet for millioner af kroner. Senest har vi inden for taxabranchen set en uhensigtsmæssig udnyttelse af selskabsformen. Derfor fremsatte Dansk Folkeparti allerede sidste år forslag om at lukke ned for de såkaldte IVS, og jeg er glad for, at vi nu får lukket ned for selskabsformen.”

Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal inden for 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en selskabskapital på min. 40.000 kr.

Loven, som afskaffer iværksætterselskabsformen og sænker kapitalkravet for anpartsselskaber fremsættes i dag og træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.